/
/
/
/
MI 3152 EU3 EurotestXC IT + A 1507 Automatyczny adapter 3-fazowy + Program PC + Cęgi

MI 3152 EU3 EurotestXC IT + A 1507 Automatyczny adapter 3-fazowy + Program PC + Cęgi

14540,00 
11821,14  netto
Kategoria: mierniki wielofunkcyjne
Producent: Metrel

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: MI 3152 EU3 Kategoria:

MI 3152 EU3 EurotestXC IT + A 1507 Automatyczny adapter 3-fazowy + Program PC + Cęgi
Zestaw specjalny z programem P1101 MESM PL ADVANCED PC + ćegi A 1018 / A 1019 + aktywny adapter 3-f A1507 do instalacji i gniazd 16/32A
Sieci: TT/TN/IT

Metrel MI 3152 EurotestXC IT to urządzenie z nowej generacji mierników wielofunkcyjnych Metrela. Dobrze znane funkcje, takie jak kompletny pomiar bezpieczeństwa instalacji elektrycznej zgodnie z normą PN-EN 61557 oraz funkcja Autosekwencji w systemach TN, TT i IT jest teraz obsługiwana przez kompletnie nowy interfejs, bazujący na kolorowym i dotykowym wyświetlaczu. Szeroki zakres funkcji obejmuje: monitorowanie napięcia online, testowanie kolejności faz, pomiar rezystancji uziemienia, pomiar natężenia oświetlenia, pomiar prądu TRMS, testy wyłączników RCD, pomiar impedancji linii i pętli, pomiar rezystywności gruntu, jak również testy pierwszego prądu uszkodzeniowego (ISFL) oraz monitor izolacji (IMD).

Cechy i funkcje

Funkcje pomiarowe:

 • Rezystancja izolacji napięciem DC od 50 V do 1000 V;
 • Ciągłość połączeń wyrównawczych PE prądem 200 mA ze zmianą polaryzacji;
 • Ciągłość połączeń wyrównawczych PE prądem 7 mA bez wyzwolenia RCD;
 • Impedancja linii / pętli zwarcia;
 • Impedancja pętli z blokadą wyzwolenia RCD;
 • Napięcie TRMS i częstotliwość;
 • Kolejność faz;
 • Moc i harmoniczne;
 • Testowanie RCD (ogólne i selektywne typu AC, A, F, B, B+);
 • Rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa oraz 2-cęgowa);
 • Rezystywność gruntu z adapterem Ro (opcjonalnie);
 • Upływ TRMS i prąd obciążenia (opcjonalnie);
 • Test pierwszego prądu uszkodzeniowego (ISFL);
 • Test urządzeń monitorowania izolacji (IMD);
 • Natężenie oświetlenia (opcjonalnie);
 • Pomiar impedancji z dużą rozdzielczością (mΩ).

Cechy użytkowe:

 • Predefiniowane mini Autosekwencje:
  Auto TT (U, Zln, Zs, Uc);
  Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe);
  Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe);
  Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD).
 • Wbudowane ekrany pomocy.
 • Wbudowane tabele bezpieczników dla automatycznej oceny pomiaru impedancji linii / pętli.
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich 3 napięć.
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości.
 • Auto RCD: Automatyczny pomiar RCD.
 • Wbudowana ładowarka i akumulatorki w standardzie.
 • Komunikacja Bluetooth z komputerem PC, tabletami oraz smartfonami z systemem Android.
 • Oprogramowanie PC MES (Metrel Electrical Safety) Manager do tworzenia struktur, wysyłania, pobierania wyników i tworzenia protokółów pomiarowych.
 • Aplikacja EuroLink, na telefony i tablety z systemem Android (opcjonalnie).

Zastosowanie:

 • Regularne lub okresowe sprawdzanie instalacji domowych i przemysłowych;
 • Testowanie nisko i wysoko napięciowych instalacji występujących, np. w lotnictwie, kolejnictwie itp.;
 • Testowanie jedno- i wielofazowych instalacji;
 • Testowanie systemów TT, TN, oraz IT;
 • Pomiary dużej ilości obiektów (przemysłowych, lotniczych, kolejowych, górniczych, chemicznych, etc.);
 • Pomiary instalacji medycznych.

Normy

Funkcjonalność:
PN-EN 61557

Inne normy:
PN-EN/HD 60364-4-41;
PN-EN 61008;
PN-EN 61009;
BS 7671;
AS/NZ 3017.

Kompatybilność elektromagnetyczna:
PN-EN 61326-1;

Bezpieczeństwo:
PN-EN 61010-1;
PN-EN 61010-031
PN-EN 61010-2-030
PN-EN 61010-2-032

Dane techniczne

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
CIĄGŁOŚĆ
Prąd testowy 7 mA
2-przewody
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
Prąd testowy 200 mA
 2-przewody
0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200.0 Ω … 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)
REZYSTANCJA IZOLACJI
Napięcie testowe
50/100/250 V
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ

0.01 MΩ

0.1 MΩ

±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
Napięcie testowe
500/1000 V
0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 199.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)
RCD
Napięcie dotykowe 0.00 V … 19.99 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V (-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.
Czas zadziałania 0.00 ms … 40.0 ms
0.0 V … maks. Czas
0.1 ms ±1 ms
±3 ms
Prąd wyzwolenia 0.2xIΔN … 1.1xIΔN (AC)
0.2xIΔN … 1.5xIΔN (A),
IΔN ≥30 mA)
0.2xIΔN … 2.2xIΔN (A),
IΔN 0.2xIΔN … 2.2xIΔN (B)
0.05xIΔN ±0.1xIΔN
IMPEDANCJA
Zlinii L-L, L-N Ipsc 0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)

Zpętli L-PE, Ipfc 0.00 Ω … 9.99 Ω
10.0 Ω … 99.9 Ω
100 Ω … 999 Ω
1.00 kΩ … 9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω

±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)

NAPIĘCIA
TRMS 0 … 550 V 1 V ±(2 % w.w. + 2 cyfry)
Częstotliwość 0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz … 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
PRĄD
TRMS, AC z A 1018 0.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A … 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC z A 1019 0.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A … 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
wskazanie poglądowe
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A 1391,
zakres = 40 A
0.00 A … 1.99 A
2.00 A … 19.99 A
20.0 A … 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A 1391,
zakres = 300 A
0.00 A … 19.99 A
20.0 A … 39.9 A
40.0 A … 299.9 A
0.01 A
0.1 A
0.1 A
wskazanie poglądowe
±(3 % w.w. + 5 cyfr)
REZYSTANCJA
UZIEMIENIA
3-przewodowo 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200.0 Ω … 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
2-cęgowo 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 30.0 Ω
30.1 Ω … 39.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu 0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm … 999 Ωm
1.00 kΩm … 9.99 kΩm
10.0 kΩm … 99.9 kΩm
100 kΩm … 9999 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ
ISFL 0.0 mA … 19.9 mA 0.1 mA ±(5 % w.w. + 3 cyfry)
IMD
Próg rezystancji
izolacji – poglądowo
5 … 640 kΩ 5 kΩ Wskaz. poglądowe, do 128 kroków
NATĘŻENIE
OŚWIETLENIA
Typ B 0.01 lux … 19.99 lux
20.0 lux … 199.9 lux
200 lux … 1999 lux
2.00 klux … 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux

±(5 % w.w. + 2 cyfr)

±(5 % w.w.)

Typ C 0.01 lux … 19.99 lux
20.0 lux … 199.9 lux
200 lux … 1999 lux
2.00 klux … 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux

±(10 % w.w. + 3 cyfr)

±(10 % w.w.)

Dane ogólne

Zasilanie 9 VDC (6 akumulatorków x1.5 V, typ AA)
Kategoria przepięciowa 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Stopień ochrony podwójna izolacja
Komunikacja BT, USB, RS232
Masa 1.3 kg
Wymiary 230 x 103 x 115 mm

Wyposażenie

 • MI 3152 ST
 • Cęgi prądowe A 1018 (mały zakres, upływ)
 • Cęgi prądowe A 1019
 • Licencja na zaawansowane oprogramowanie PC MES Manager
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.