/
/
/
/
Miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-525 z certyfikatem kalibracji

Miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-525 z certyfikatem kalibracji

8550,00 
6951,22  netto
Kategoria: mierniki wielofunkcyjne
Producent: Sonel

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: WMPLMPI525 Kategoria:

Cyfrowy miernik mpi 525 wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557:

 • impedancja pętli zwarcia,
 • parametry wyłączników RCD,
 • rezystancja izolacji,
 • rezystancja uziemienia,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Miernik jest jedynym na rynku urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiającym dodatkowo pomiary rezystancji izolacji napięciem do 2500 V oraz automatyczny pomiar rezystancji izolacji przewodów lub kabli 3-, 4- lub 5- żyłowych przy wykorzystaniu adaptera AutoISO-2500. Jako jeden z nielicznych umożliwia dokładny pomiar impedancji pętli zwarcia (rozdzielczość 0,01 Ω) w obwodach L-PE w sieciach z wyłącznikami RCD. Równie specyficzną funkcją jest możliwość pomiaru rzeczywistego czasu zadziałania oraz prądu zadziałania wyłącznika RCD przy jednorazowym zadziałaniu wyłącznika.

MPI 525 z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciwporażeniowych, a dzięki dodatkowym funkcjom, niedostępnym w innych miernikach, pozwala na maksymalne uproszczenie wykonywania pomiarów. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

 

Dane techniczne miernika mpi 525

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:

 • pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw=10 Ω,
 • zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30 mA bez ich zadziałania,
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
 • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:

 • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),
 • kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
 • pomiary dla napięcia 95…270 V.

Pomiary rezystancji izolacji:

 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V oraz 2500 V
 • pomiar rezystancji izolacji do 10 GΩ,
 • ustawianie 3 interwałów czasowych T1, T2, T3 z przedziału 6…600 s,
 • wyliczanie 2 wspołczynników absorpcji,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych i kabli energetycznych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-2500,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych:

 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną i świetlną (zielona dioda),
 • autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia:

 • pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
 • wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60 Hz.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.

Sprawdzanie kolejności faz.

Sygnalizacja wysokiego napiecia na złączach miernika (zółta dioda).

Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), transmisja danych do komputera poprzez łącze USB lub radiowe.

Zegar czasu rzeczywistego (RTC) – czas pomiaru zapisywany do pamięci

Zasilanie z baterii lub akumulatora.

Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

 

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13…1999,9 Ω
(dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45…65 Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50…1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200…1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95…270 V
 • częstotliwość: 45…65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100…999 Ω 1 Ω
1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2:

 • dla UN = 50 V: 50 kΩ…250 MΩ
 • dla UN = 100 V: 100 kΩ…500 MΩ
 • dla UN = 250 V: 250 kΩ…1 GΩ
 • dla UN = 500 V: 500 kΩ…2 GΩ
 • dla UN = 1000 V: 1 MΩ…3 GΩ
 • dla UN = 2500 V: 2,5 MΩ…9,99 GΩ
Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ
200…999 MΩ 1 MΩ
1,00…3,00 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)
1,00…9,99 GΩ 0,1 GΩ

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.

Wskazania kolejności faz

 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100…440 V (45…65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…400 Ω 1
 • Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • Prąd wyjściowy przy R
 • Autokalibracja przewodów pomiarowych
 • Pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
Ogólnego
typu i
krótko-
zwłoczny
0,5*IΔn 0…300 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

1*IΔn
2*IΔn 0…150 ms
5*IΔn 0…40 ms
Selektywny 0,5*IΔn 0…500 ms
1*IΔn
2*IΔn 0…200 ms
5*IΔn 0…150 ms

Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 3,3…10,0 mA 0,1 mA 0,3xIΔ..1,0xIΔ ± 5%IΔn
30 mA 9,0…30,0 mA
100 mA 33…100 mA 1 mA
300 mA 90…300 mA
500 mA 150…500 mA
1000 mA 330…1000 mA 1 mA
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 4…20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30 mA 12,0…42,0 mA 0,4xIΔn..1,4xIΔn
100 mA 40,0…140 mA 1 mA
300 mA 120…420 mA
500 mA 200…700 mA
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)

Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy
10 mA 4,0…20,0 mA 0,1 mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn
30 mA 12,0…60,0 mA 1 mA
100 mA 40…200 mA
300 mA 120…600 mA
500 mA 200…1000 mA
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu

IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną wzorcową”.

Bezpieczeństwo elektryczne miernika mpi 525:

 • rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 – 1 i IEC 61557
 • kategoria pomiarowa: III 600 V, IV 300 V wg PN-EN 61010 – 1
 • stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54

Pozostałe dane techniczne miernika mpi 525:

 • zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-M

Przyrząd mpi 525 spełnia wymagania norm:

 • PN-EN 61010 – 1:2002(U) (wymagania ogólne dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61010 – 031:2002(U) (wymagania szczegółowe dot. bezpieczeństwa)
 • PN-EN 61326:2002(U) (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • PN-EN 61557 – 10:2002 (wymagania dla przyrządów wielofunkcyjnych)
 • PN-IEC 60364 – 6 – 61 / PN-HD 60364 – 6:2007(U) (wykonywanie omiarów-sprawdzanie)
 • PN-IEC 60364 – 4 – 41 / PN-HD 60364 – 4 – 41:2007(U) (wykonywanie pomiarów-ochrona przeciwporażeniowa)
 • PN-EN 04700 (wykonywanie pomiarów-badania odbiorcze)
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.