/
/
/
/
HIOKI MR8880-20 Rejestrator oscyloskopowy

HIOKI MR8880-20 Rejestrator oscyloskopowy

Produkt dostępny na zamówienie

0,00 
0,00  netto
Kategoria: rejestratory oscyloskopowe
Producent: Hioki

Chcesz dowiedzieć się o aktualnej cenie produktu?

Zadzwoń: +48 501 457 442 lub napisz: metris@metris.pl

Dodaj do listy życzeń
SKU: MR8880-20 Kategoria:

• 4 kanały analogowe, w pełni izolowane
• 8 kanałów logicznych
• Maksymalne napięcie wejściowe 600 V AC/DC (kat. III) i 300 V AC/DC (kat. IV)
• Pomiar napięć do 2000 V DC/1000 V AC (kat. II) za pośrednictwem sondy różnicowej 9322 (potrzebny zewnętrzny zasilacz sondy)
• Szeroki zakres temperatur pracy: od -10°C do +50°C
• Zwiększona odporność na narażenia mechaniczne i wibracje
• Prosta konfiguracja wstępna za pomocą funkcji PRESETS
• Dwa tryby rejestracji:
– rejestracja z dużą prędkością (do pamięci wewnętrznej)
do pamięci wewnętrznej
– rejestracja w czasie rzeczywistym
bezpośrednio na karcie CF lub pamięci przenośnej USB
• Maksymalna szybkość próbkowania: 1 MSa/s (okres 1 µs, wszystkie kanały jednocześnie)
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 14 bitów x 1 Megasłów/kanał (1 słowo = 2 B),
Uwaga: Brak możliwości rozszerzenia pamięci wewnętrznej
• Pamięć zewnętrzna:
– 1 stacja kart CF (obsługa kart o pojemnościach do 2 GB, format FAT16 i FAT32)
– 1 gniazdo pamięci USB (USB 2.0 – gniazdo typu A)
• Podtrzymanie:
– ustawień zegara: przez 10 lat
– zarejestrowanego przebiegu: przez ok. 40 minut
• Zewnętrzne sterowanie:
– wejście zewnętrznego wyzwalania,
– wyjście wyzwalania,
– wejście zewnętrznego sygnału startu,
– wejście zewnętrznego sygnału stopu,
– wyjście sygnału statusu,
– wyprowadzenie masy
• Interfejs USB: 1 port USB 2.0 (gniazdo typu mini-B)
FUNKCJE
• Funkcja szybkiej konfiguracji „PRESETS”, możliwość wyboru następujących funkcji:
– Główny przewodnik pomiarowy
– Przewodnik po przykładowych pomiarach
– Rozkazy ładowania ustawień zapisanych w pamięci wewnętrznej
• Skalowanie
• Ochrona danych
– W razie wystąpienia zaniku zasilania w trakcie zapisu na nośnik pamięci wszystkie otwarte pliki są zamykane, zanim przyrząd wyłączy się
– Gdy przyrząd jest zasilany z baterii, to, jeśli napięcie baterii spadnie poniżej dopuszczalnego poziomu, otwarte pliki są zamykane, a dostęp do nośnika pamięci zostaje zablokowany
• Możliwość ustawienia 10 warunków startu i stopu pomiaru
• Po włączeniu przyrządu ustawienia są ładowane automatycznie z pamięci wewnętrznej przyrządu lub z nośnika pamięci, w pamięci wewnętrznej można zmagazynować maksymalnie 10 ustawień
Funkcja rejestracji z dużą szybkością:
• Zakres osi czasu: od 100 µs/dz do 100 ms/dz, 10 podzakresów, rozdzielczość: 100 punktów na działkę
• Okres próbkowania: 1/100 podzakresu osi czasu (minimalny okres wynosi 1 µs przy wszystkich kanałach próbkowanych jednocześnie)
• Długość rejestracji: od 5 do 10000 działek (5 działek na skok)
• Funkcja automatycznego zapisu: danych binarnych, danych tekstowych, wyników obliczeń, danych binarnych i wyników obliczeń, tekstu i wyników obliczeń lub BRAK ZAPISU
• Inne funkcje zapisu: zapis i kasowanie
• Ustawienia ekranu: ekran podzielony (na 1, 2 lub 4 segmenty), przebieg XY (1 ekran)
• Przed-wyzwalanie: rejestrowanie danych przed momnetem doprowadzenia sygnału wyzwalającego, zakres ustawiania od 0 do 100% długości rejestracji, 13 ustawień fabrycznych lub konfigurowanych przez użytkownika
• Przewijanie przebiegu: przeszłych danych przebiegu zarówno w trakcie jak i po pomiarze
• Funkcje obliczeniowe:
– Możliwość wykonania jednocześnie maksymalnie czterech operacji arytmetycznych
– Wartości: średnia, skuteczna, międzyszczytowa, maksymalna, minimalna, czas do wartości minimalnej, czas do wartości maksymalnej, okres, częstotliwość, pole powierzchni, pole powierzchni XY.
Funkcja rejestracji w czasie rzeczywistym (na karcie CF lub pamięci USB):
• Odstęp czasowy rejestracji:
– Od 100 µs do 500 µs, od 1 ms do 500 ms, od 1 s do 1 min, 19 ustawień
– Wyświetlana oś czasu: od 10 ms/dz do 1 dzień/dz, 22 podzakresy
• Drukowanie w czasie rzeczywistym: na opcjonalnej drukarce MR9000
• Czas rejestracji: zapis ciągły na karcie CF lub na pamięci przenośnej USB (możliwość włączenia lub wyłączenia)
• Tryb obwiedni
• Rejestracja przebiegu: zanim pomiar zostanie zatrzymany, to ostatnie 1 Megasłów danych zostaje zapisanych w wewnętrznej pamięci przyrządu, (gdy jest włączony tryb obwiedni, to 500 kilosłów danych)
• Funkcja zapisu w czasie rzeczywistym: danych binarnych, danych tekstowych, wyników obliczeń, danych binarnych + wyników obliczeń, tekstu + wyników obliczeń lub BRAK ZAPISU
• Inne funkcje zapisu: zapis przebiegu dzielony, zapis i kasowanie, wysunięcie nośnika pamięci (w trakcie zapisu danych w czasie rzeczywistym)
• Znaczniki zdarzeń:
– Znaczniki zdarzeń można wprowadzać w trakcie pomiaru (maksymalnie 100 znaczników)
– Możliwość przejścia do przebiegu przed lub po wprowadzeniu znacznika zdarzenia bazującego na wyspecyfikowanej liczbie zdarzeń

Funkcja wyzwalania
• Rejestracja powtarzana: jednorazowa/powtarzana
• Czasy wyzwalania:
– Rejestracja z dużą szybkością: start
– Rejestracja w czasie rzeczywistym: start, stop, start i stop
• Warunki wyzwalania: AND/OR obsługiwane dla wszystkich źródeł wyzwalania
• źródła wyzwalania (można je wybrać dla każdego kanału):
1) Wejścia analogowe: kanały CH1-CH4
2) Wejścia logiczne: kanały LA1-LA4, LB1-LB4 (4 kanały x 2 sondy logiczne)
3) Wyzwalanie zewnętrzne
4) Wyzwalanie z odstępem: wyzwalanie o określonym czasie z wyspecyfikowanym odstępem pomiarowym (miesiąc/dzień/godziny/minuty/sekundy)
• Typy wzwalania:
1) Poziomem
2) Sygnałem wejściowym
3) Sygnałem wyjściowym
4) Spadkiem napięcia (dla sieci zasilających 50/60 Hz)
5) Oceną przebiegu (dla sieci zasilających 50/60 Hz)
6) Sygnałem logicznycznym
7) Zewnętrzne: brzegiem narastającym/opadającym
• Rozdzielczość ustawiania poziomu: 0,1% wartości pełnozakresowej (w.p. = 10 działek)
• Filtr wyzwalania:
– Rejestracja z dużą szybkością: 7 ustawień, od 10 do 1000 próbek lub WYŁ
– Rejestracja w czasie rzeczywistym: typu WŁ/WYŁ
• Wyjście wyzwalania: typ wyjścia OC (sygnał wyjściowy 5 V, stan aktywny: niski)
Wejście analogowe:
• Funkcje pomiarowe: 4-kanałowy pomiar napięcia, przełączanie wartości chwilowych (przebiegu) i wartości skutecznych
• Złącza wejść kanałów: typu BNC, izolowane (impedancja wejściowa 1 MΩ, pojemność wejściowa: 7 pF)
• Maksymalne napięcie wejściowe do masy:
600 V AC/DC kat. III / 300 V AC/DC kat. IV
(Dzięki zastosowaniu izolacji między wejściem a przyrządem, napięcie maksymalne można przykładać między wejście kanału a chassis oraz między wejścia kanałów, bez obawy uszkodzenia rejestratora)
• Zakres pomiaru: od 10 mV/dz do 100 V/dz, 13 podzakresów, wartość pełnozakresowa: 10 działek, napięcie przemienne można mierzyć i wyświetlać używając funcji rejestracji z dużą szybkością: 600 V skuteczne
– Filtr dolnoprzepustowy: 5 Hz/50 Hz/500 Hz/5 kHz
• Rozdzielczość pomiaru: 1/640 podzakresu pomiarowego (przy użyciu 14-bitowej konwersji a/c, przy x1)
• Największa szybkość próbkowania: 1 MSa/s (jednoczesne próbkowanie w 4 kanałach)
• Dokładność pomiaru wartości chwilowej: ±0,5% w.p. (po wykonaniu zerowania)
• Pomiar wartości skutecznej:
– dokładność pomiaru: ±1,5% w.p. (DC, od 30 Hz do 1 kHz), ±3% w.p. (od 1 kHz do 10 kHz)
– czas odpowiedzi: 300 ms (brzeg narastający od 0% do 90% wartości pełnozakresowej, przy wyłączonym filtrze)
– współczynnik szczytu: 2
• Pasmo: od DC do 100 kHz ±3 dB
• Typ sygnału wejściowego: DC/GND (masa)
• Maks. napięcie znamionowe między wyprowadzeniami: 600 V AC/DC (maksymalne napięcie, które można przyłożyć między wejścia kanałów, bez obawy ich uszkodzenia)
Ekran (wyświetlacz):
• Wyświetlacz: ciekłokrystaliczny, kolorowy, przekątna 5,7″, VGA-TFT, rozdzielczość 640 na 480 punktów
• Skale wyświetlania przebiegu:
– oś czasu: od x10 do x2 (funkcja rozciągania (zoom) dostępna tylko dla rejestracji z dużą szybkością), x1, od x1/2 do x1/2000
– oś napięcia: od x20 do x2, x1, od x1/2 do x1/10
• Wprowadzanie komentarzy: wprowadzanie tytułów i komentarzy dla poszczególnych kanałów
• Wyświetlanie przebiegu sygnału logicznego: wybór dwóch szerokości, można ustawiać oddzielnie pozycję wyświetlania
• Elementy wyświetlane:
– Obraz przebiegu:
Wyświetlanie jednocześnie:
przebiegu i przymiaru;
przebiegu, przymiaru i ustawień;
przebiegu i wyników obliczeń;
przebiegu i wartości kursorowych (wartości oznaczonych kursorami A/B)
Poniższe sposoby wyświetlania są dostępne przy rejestracji w czasie rzeczywistym
– Wyświetlanie jednocześnie:
przebiegu i komentarzy,
wartości liczbowych,
przebiegu i wartości
• Funkcja monitora
– Wartość liczbowa (chwilowa lub skuteczna) i mierzony przebieg (ekran monitora jest odświeżany co 0,5 s)
– Liczba wyświetlanych cyfr: 5
• Wyświetlanie wartości chwilowej:
– Czas: Wyświetlanie czasu zmierzonego od startu pomiaru do punktu wyzwalania)
– Data: Wyświetlanie daty i czasu pobrania danych
– Liczba punktów danych: wyświetlanie liczby punktów danych pobranych od momentu rozpoczęcia pomiaru
• Inne funkcje wyświetlania:
– Pomiar kursorowy (dwa kursory A/B, obsługa wszystkich kanałów)
– Ustawianie górnej i dolnej wartości granicznej, (aby dopasować amplitudę przebiegu do tych wartości)
– Przesuwanie punktu zerowego przebiegu ze skokiem 1%
– Ustawianie koloru wyświetlania przebiegu, wybór z 24 kolorów
– Zerowanie dostępne jednocześnie dla wszystkich kanałów i podzakresów
Zasilanie:
1) Zewnętrzny zasilacz sieciowy Z1002: od 100 do 240 V AC (50/60 Hz)
2) Pakiet akumulatorów Z1000: 7,2 V
– czas pracy ciągłej: ok 3 h – przy włączonym podświetleniu, ok. 3,5 h – przy wyłączonym podświetleniu (gdy jednocześnie używa się zasilania 1) i 2), to zasilacz AC ma pierwszeństwo)
3) Baterie LR6 (AA) x 8 sztuk
– czas pracy: ok. 40 minut – przy podświetleniu włączonym i rejestracji w czasie rzeczywistym, (gdy jest używany zasilacz AC, to ma on pierwszeństwo)
4) Napięciem zewnętrznym: od 10 do 28 DC (niezbędny specjalny kabel – na zamówienie)
• Funkcje ładowania: Czas ładowania wynosi ok 3 h, (jeśli jest używany pakiet akumulatorów Z1000, to rolę ładowarki spełnia zasilacz AC)
Wymiary i masa
• Przy odłączonej drukarce: 205 x 199 x 67 mm, 1,66 kg
• Przy dołączonej drukarce: 303 x 199 x 67 mm, 2,16 kg
Akcesoria standardowe
• Zasilacz Z1002, 1 szt.
• Pojemnik na baterie alkaliczne, 1 szt.
• Pasek, 1 szt.
• Przewód USB, 1 szt.
• CD z programem użytkowym, 1 szt.
• Instrukcja Obsługi
Program Wave Viewer (dostarczany wraz z rejestratorem)
Funkcje:
• Szybkie wyświetlanie plików z przebiegami
• Konwersja tekstu: plików z danymi binarnymi na format tekstowy, z zapisem w formacie CSV lub w formacie z rozdzieleniem danych spacją/tabulatorem
• Wyświetlanie ustawień formatu: funkcja przewijania, powiększanie/zmniejszanie obrazu, wyświetlanie ustawień kanału
• Inne: funkcja śledzenia napięcia, funkcja skoku do punktu oznaczonego kursorem/wyzwalania itd.
• Obsługiwane systemy operacyjne: MS Windows 2000/XP/Vista (wersja 32-bitowa), Windows 7 (wersja 32-bitowa/64-bitowa)
Drukarka MR9000 (oferowana jako opcja)
• Właściwości: ładowanie papieru przez jedno naciśnięcie przycisku, drukowanie z dużą szybkością na papierze termicznym
• Papier rejestracyjny 9234: termiczny, w rolkach, wymiary: 112 mm x 18 m
• Szerokość drukowania: 100 mm, 10 działek, jedna działka = 10 mm (80 punktów na działkę)
• Szybkość drukowania: 10 mm/s maks., (funkcja drukowania nie jest dostępna, gdy używa się baterii alkalicznych)
Normy:
• Bezpieczeństwo: EN61010
• Kompatybilność elektromagnetyczna(EMC): 61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
• Odporność na wibracje: JIS F 1601, Typ 1
WYPOSAŻENIE OPCJONALNE (ZA DODATKOWĄ OPŁATĄ):
• Drukarka termiczna MR9000
• Papier do drukarki: 9234 (w rolkach, szerokość 112 mm, długość 18 m, w zestawie 10 rolek)
• Pakiet akumulatorów Z1000 (7,2 V, 4500 mAh)
• Przewód połączeniowy BNC-BNC 9217 (wtyki BNC izolowane, długość 1,7 m)
• Neseser C1003 (sztywny, mieści przyrząd i wyposażenie)
• Karta CF (PC) (dostarczane wraz z adapterem PC Card):
– 9830: pojemność 2 GB
– 9729: pojemność 1 GB
– 9728: pojemność 512 MB
– 9287: pojemność 256 MB
Uwaga: Firma HIOKI zaleca używanie z MR8880-20 wyłącznie kart przez nią oferowanych. Przy używaniu kart innych producentów HIOKI nie gwarantuje kompatybilności i pełnej funkcjonalności. Mogą wystąpić trudności z odczytem lub zapisem rejestrowanych danych

Sonda logiczna 9320-01
• Przeznaczenie: wykrywanie sygnału napięciowego oraz sygnału zestyków przekaźnika (w celu rejestracji stanów WYSOKI/NISKI)
• 4 kanały (wspólna izolacja między przyrządem, a kanałami)
• Cyfrowe progi wejściowe: 1,4 V/2,5 V/4,0 V
• Szybkość odpowiedzi: ≥ 500 ns
• Maksymalne, dopuszczalne napięcie wejściowe: od 0 do 50 V DC
Sonda logiczna 9321-01
• Przeznaczenie: wykrywanie sygnału AC lub DC sterującego przekaźnika (w celu rejestracji stanów WYSOKI/NISKI), może też być używana do wykrywania przerw w liniach elektrycznych
• 4 kanały (izolacja między przyrządem, a kanałami)
• Wykrywanie stanu wysokiego (H):
Od 170 do 250 V AC ±DC (od 70 do 250 V) (podzakres WYSOKI)
Od 60 do 150 AC, ±DC (od 20 do 150 V) (podzakres NISKI)
• Wykrywanie stanu niskiego (L):
Od 0 do 30 V AC ±DC (od 0 do 43 V) (podzakres WYSOKI)
Od 0 do 10 AC, ±DC (od 0 do 15 V) (podzakres NISKI)
• Czas odpowiedzi: brzeg narastający: 1 ms maks, brzeg opadający: 3 ms maks (na podzakresie WYSOKIM i przy 200 V DC, na podzakresie niskim i przy 100 V DC)
• Maksymalne, dopuszczalne napięcie wejściowe: 250 V skuteczne (podzakres WYSOKI), 150 V skuteczne (podzakres NISKI)
Sonda różnicowa 9322
• Maksymalne dopuszczalne napięcie 2000 V DC, 1000 V AC
• Dzielnik napięciowy 1/1000
• Wymaga zasilacza sieciowego 9418-15 (sondy nie można zasilać bezpośrednio z MR8880-20)
Jako wyposażenie opcjonalne można też zamówić różnego typu cęgi prądowe i akcesoria pomiarowe HIOKI
Przykładowa konfiguracja do pomiaru i rejestracji napięć (do 600 V):
• MR8880-20 – urządzenie główne
+ 9197 x 4 – przewody połączeniowe (do 600 V)
+ MR9000 – moduł drukarki
+ Z1000 – pakiet akumulatorów
+ C1003 – neseser

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.