/
/
/
/
HIOKI MR8870-20 Rejestrator oscyloskopowy

HIOKI MR8870-20 Rejestrator oscyloskopowy

Produkt dostępny na zamówienie

6500,00 
5284,55  netto
Kategoria: rejestratory oscyloskopowe
Producent: Hioki

Produkt dostępny na zamówienie

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: MR8870-20 Kategoria:

• 2 kanały analogowe i 4 kanały logiczne
• Kanały analogowe w pełni izolowane (między sobą i ramą-masą
• Funkcje pomiarowe: rejestrator z pamięcią (rejestracja z dużą szybkością), rejestrator RMS (50/60 Hz lub tylko CD)
• Maksymalna szybkość próbkowania: 1 MSa/s (okres 1 µs, wszystkie kanały próbkowane jednocześnie
• Pojemność pamięci wewnętrznej: 12 bitów x 2 Megasłowa/kanał
• Pamięć zewnętrzna: karta CF (jeden slot, akceptuje karty o pojemnościach do 2 GB, obsługa formatu FAT lub FAT32)
– elementy gromadzone w pamięci: warunki ustawień, dane pomiarowe (binarne lub tekstowe), zdjęcia ekranu, wyniki obliczeń numerycznych, zredukowane dane tekstowe
• Blok z wyprowadzeniami sterowania: wejście zewnętrznego wyzwalania, wyjście wyzwalania
• Interfejs: USB: USB 2.0, gniazdo mini-B
– funkcje: transmisja plików z zainstalowanej karty CF do PC przewodem USB, brak możliwości zmiany ustawień rejestratora z komputera
• Wyświetlacz: kolorowy TFT, przekątna 4,3 cala, rozdzielczość 480 na 272 punkty
– rozdzielczość wyświetlania: sekcja przebigu: 20 dz (oś czasu) x 10 dz (oś napięcia) (1 działka = 20 punktów x 20 punktów)
• Podtrzymanie zasilania: zegar i ustawienia (≥ 5 lat), podtrzymanie przebiegu (tylko przy sprawnym pakiecie akumulatorów 9780 lub zasilaniu sieciowym, do 100 h przy akumulatorze naładowanym w pełni)
• Funkcje wyzwalania (tylko dla trybu Rejestratora z pamięcią):
• Tryby wyzwalania: wyzwalanie jednorazowe, wyzwalanie ciągłe
• Źródła wyzwalania: dwa analogowe i cztery logiczne, wyzwalanie zewnętrzne, przełączanie wł./wył. każdego źródła, AND/OR między źródłami, wyzwalanie ręczne
• Typy wyzwalania (sygnału analogowego): poziomem, oknem, spadkiem napięcia (wyzwalanie, gdy wartość szczytowa spadnie poniżej wyspecyfikowanej wartości)
• Rozdzielczość ustawiania poziomu wyzwalania: 0,5% w.p. (wartości pełnozakresowej, wartość pełnozakresowa – 10 działek)
• Typy wyzwalania sygnałem logicznym: 1, 0, lub x. Wyzwalanie wzorcem logicznym
• Filtr wyzwalania: ustawiany przez podanie liczby próbek od 0 do 100, w pięciu skokach
• Inne funkcje wyzwalania: wyprowadzanie sygnału wyzwalania (5 wyjść wyzwalania typu OC, stan aktywny niski przy szerokości impulsu równej co najmniej 1 ms)
Wejście analogowe
• 2 kanały przeznaczone do pomiaru napięcia
• Gniazda BNC, izolowane, maks. napięcie znamionowe do ziemi 300 V AC/DC, kat. II
• Zakres pomiaru (w trybie rejestracji do pamięci): od 10 mV/dz do 50 V/dz, 12 podzakresów; pełna skala = 10 działek; napięcie AC możliwe do pomiaru/wyświetlenia przy użyciu funkcji pamięci: 280 V skuteczne, filtr dolnoprzepustowy: 5 Hz/50 Hz/500 Hz/5 kHz
• Rozdzielczość pomiaru: 1/100 podzakresu pomiarowego (przy użyciu 12-bitowego przetwornika a/c, zakres pomiaru wynosi: ±10 x wartość podzakresu
• Maksymalna szybkość próbkowania: 1 MSa/s (przy jednoczesnym próbkowaniu w dwóch kanałach)
• Dokładność: ±0,5% w.p. (po przeprowadzeniu zerowania, wartość pełnozakresowa = 10 działek)
• Pasmo: od DC do 50 kHz – 3 dB
• Typ sygnału wejściowego: DC/GND
• Maksymalne, dopuszczalne napięcie: 400 V DC (maksymalne napięcie, które można przyłożyć między wyprowadzenia, bez uszkodzenia rejestratora)
• Funkcje wyświetlania:
Wyświetlanie wartości numerycznych: wartość chwilowa, lub wartość skuteczna (DC lub tylko 50/60 Hz)(nie można dokonać wyboru w trakcie pomiaru)
Wyświetlanie przebiegu z rozciąganiem (zoom) wzdłuż osi napięcia: od x2 do x10, kompresja x1/2, x1/5
Uwaga: Nie ma możliwości wyświetlenia wykresu XY na ekranie rejestratora. Wyświetlenie wykresu XY jest możliwe wyłącznie na ekranie komputera przy użyciu dostarczonego z rejestratorem oprogramowania.
• Rejestrator z pamięcią (rejestracja do pamięci z dużą szybkością)
• Funkcje: rejestracja przebiegu wartości chwilowej AC plus rejestracja przebiegu DC / monitor
• Oś czasu: od 100 µs/dz do 5 min/dz (100 próbek na działkę), 20 podzakresów, zoom osi czasu: od x2 do x10 w trzech skokach, kompresja: od 1/2 do 1/1000 w 9. skokach
• Okres próbkowania: 1/100 zakresu osi czasu (okres minimalny = 1 µs
• Długość rejestracji: ustawiana w zakresie od 20 do 20000 działek lub rejestracja ciągła (dostępna tylko przy podstawach czasu od 50 ms/dz do 5 min/dz)(ograniczona podstawą czasu, jest zapisywanych tylko 20000 ostatnich działek)
• Funkcja przedwyzwalania (pre-trigger): są rejestrowane dane przed przed punktem wyzwolenia przy od 0% do 100% długości rejestracji, w 13 stopniach)
• Funkcje obliczeniowe:
Obliczenia numeryczne: Maksymalnie 4 obliczenia wykonane jednocześnie (wspólnie dla wszystkich kanałów), wyniki obliczeń są zapisywane na karcie CF
Obliczane parametry: wartość średnia, międzyszczytowa, maksymalne i minimalna, skuteczna (RMS), okres i częstotliwość
Zakres obliczania: wyspecyfikowany przez kursory A/B, lub całą długością rejestracji
Czas rejestracji do pamięci wewnętrznej przy użyciu trybu rejestratora z pamięcią
Długość rejestracji maksymalnie 20000 działek (1 działka = 100 danych próbkowania) w zależności od wartości osi czasu i okresu próbkowania:
Patrz tablica na str. 6 załączonej ulotki w pdf
Rejestrator wartości skutecznej (RMS) (rejestracja z dużą szybkością)
• Obiekty pomiarowe: linia zasilania komercyjnego (50 Hz ± 1 Hz/60 ± 1 Hz), DC
• Tryb pomiarowy: Wybierany dla każdego kanału (napięcie AC, napięcie DC, prąd AC, prąd DC)
• Podzakresy wejściowe:
– Wybierane dla danegoo trybu pomiarowego:
– Napięcie przemienne: układ 100 V, 200 V (układ 400 V, 600 V – przy użyciu sondy różnicowej)
– Prąd przemienny: od 10 A do 5000 A skut. w.p., od 10 mA skut. w.p. do (zależnie od prądu użytego czujnika prądowego)
– Napięcie stałe: od 100 mV do 500 V w.p. (od 500 V do 2000 V w.p. – przy użyciu sondy różnicowej)
– Prąd stały: od 10 do 2000 A w.p. (zależnie od użytego czujnika cęgowego)
• Dokładność RMS: ±3,0 w.p. (po wykonaniu zerowania, dodać do niej wartość dokładności użytego czujnika prądowego)
• Odstęp rejestracji: od 1 ms do 1 min, 16 stopni, okres próbkowania: 200 µs ustawiony na stałe (napięcie AC/prąd AC: 1000 danych RMS/s)
Tryb obwiedni: zawsze włączony
Uwaga: W każdym odstępie czasowym są rejestrowane wartości maksymalna i minimalna
• Czas rejestracji: 10000 działek (Uwaga: Jeśli rejestracja zakończy się przed osiągnięciem 10000 działek, to tylko dane do tego punktu zostaną wyświetlone i zapisane)
• Inne funkcje: Zooom: rozciąganie/kompresja osi czasu: od 100 ms/dz do 1 dzień/dz
• Funkcje powtarzania: wybierane: rejestracja jednorazowa/powtarzana (uwaga: nie można używać wyprowadzenia zewnętrznego wyzwalania)
Czas rejestracji do pamięci wewnętrznej przy użyciu trybu rejestratora RMS
Długość rejestracji maksymalnie 10000 działek (1 działka = para danych maks/min x 100) w zależności od wartości odstępu rejestracji i okresu próbkowania:
Patrz druga tablica na str. 6 załączonej ulotki w pdf
Inne funkcje
• Funkcje poprawiające wygodę obsługi:
– Setup Wizard – przewodnik prowadzący przez ustawienia
– Monitor przebiegów – w trakcie wyświetlania przebiegów można dokonywać ustawień, a dokonywane zmiany znajdują swoje odzwierciedlenie na ekranie w czasie rzeczywistym
• Zapisywanie w pamięci zewnętrznej
– Automatyczne zapisywanie danych na kartę CF. Uwaga: Przy podzakresach podstawy czasu równych i mniejszych od 50 ms/dz dane przebiegu w formacie binarnym są zapisywane jednocześnie z pomiarem, skracając w związku z zapisem czas martwy
– Jest możliwe odświeżanie zapisu (stare pliki są kasowane, a w ich miejsce są zapisywane nowe pliki)
• Funkcja odczytu kursorowego
– Odczytywanie: wartości potencjału w pozycjach kursorów A/B, czas do momentu wyzwalania, różnica czasu i różnica potencjału między pozycjami kursorów A i B, oraz częstotliwości w pozycjach kursorów
• Funkcja skalowania: wybierana dla poszczególnych kanałów:
– Rejestrator z pamięcią: wyłączony, ustawienie modelu, ustawienie stosunku konwersji, metoda ustawiania 2-punktowego
– Rejestrator RMS: dla napięcia: wyłączony, ustawianie modelu, dla prądu: ustawianie modelu czujnika
• Inne funkcje: wprowadzanie komentarzy, wychwytywanie ekranu, skale, zamrożenie warunku startu, automatyczne ustawienie wstępne, przewijanie przebiegu (jest możliwe w trakcie pomiaru)
• Zasilanie:
– zasilacz sieciowy 9786: od 100 do 240 V a.c. (50/60 Hz)
– pakiet akumulatorów 9780: zapewnia 20 h ciągłej pracy po pełnym naładowaniu (przy używaniu rejestratora z dołączonym do niego zasilaczem sieciowym pierwszeństwo ma zasilanie sieciowe)
– 12 V d.c.: w zakresie od 10 do 16 V (kabel dostępny na specjalne zamówienie)
– pobór mocy: 30 VA maks. (używanie zewnętrznego zasilacza AC i ładowanie wewnętrznego pakietu akumulatorów 9780), 10 VA maks. (używanie zewnętrznego zasilacza i ładowanie wewnętrznego pakietu akumulatorów 9780), 3 VA maks (używanie pakietu akumulatorów 9780
• Ładowanie: z zasilacza AC (jest w wyposażeniu standardowym zasilacza), czas ładowania ok. 200 minut
• Wymiary: 176 x 101 x 41 [mm]
• Masa: 600 g (z zainstalowanym w rejestratorze opcjonalnym pakietem akumulatorów 9780)
• Bezpieczeństwo: EN61010
• Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
• Akcesoria standardowe (w komplecie fabrycznym z rejestratorem):
– zasilacz sieciowy 9786
– pasek
– kabel USB
– CD z programem użytkowym Wave Processor przeznaczonym specjalnie do 8870-20
– folia 9809 chroniąca wyświetlacz rejestratora
– instrukcja obsługi
– przewodnik pomiarowy
• Funkcje załączonego oprogramowania Wave Processor:
– wyświetlanie i drukowanie przebiegów, przetwarzanie danych pomiarowych na pliki tekstowe w formacie CSV
– wyświetlanie obrazu X-Y – funkcja niedostępna w samym rejestratorze, tylko na komputerze z zainstalowanym ww. programem
– tworzenie raportów z użyciem szablonów, z funkcją nanoszenia adnotacji na rysunkach oraz wprowadzania komentarzy
– pracuje pod nadzorem systemu operacyjnego: MS Windows 2000, XP i Vista (wersja 32-bitowa)

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.