/
/
/
/
HIOKI MR8847A Rejestrator oscyloskopwy

HIOKI MR8847A Rejestrator oscyloskopwy

Produkt dostępny na zamówienie

0,00 
0,00  netto
Kategoria: rejestratory oscyloskopowe
Producent: Hioki

Chcesz dowiedzieć się o aktualnej cenie produktu?

Zadzwoń: +48 501 457 442 lub napisz: metris@metris.pl

Dodaj do listy życzeń
SKU: MR8847A Kategoria:

• Maksymalnie 16 kanałów analogowych lub 64 kanały logiczne
• 8 slotów na opcjonalne moduły plus 4 montowane standardowo gniazda kanałów logicznych (16 kanałów logicznych)
• Przykłady konfiguracji:
8 modułów analogowych (dwukanałowych), co daje 16 kanałów analogowych i 16 logicznych (gniazda)
5 modułów analogowych (dwukanałowych) plus 3 moduły logiczne, co daje w sumie: 10 kanałów analogowych plus 64 kanały logiczne
• Rozdzielczość 16- lub 12-bitowa, zależnie od użytego modułu (16-bitowa przy użyciu modułu wysokiej rozdzielczości 8968)
• Izolowane układy wejściowe wszystkich kanałów pomiarowych, niezwykle wytrzymała mechanicznie konstrukcja na wstrząsy, wibracje i upadki (wytrzymuje test upadku z 50 cm)
• Ergonomiczne pokrętła i przyciski pokryte specjalną powłoką, wystarczy wytrzeć ślady tłuszczu i innych pozostałości
• Funkcje pomiarowo-rejestracyjne: MEMORY rejestracja z dużą szybkością), RECORDER (rejestracja i drukowanie w czasie rzeczywistym), X-Y RECORDER (rejestracja w czasie rzeczywistym)i FFT (analiza widmowa)
• Maksymalna szybkość próbkowania: 20 MSa/s (okres próbkowania 50 ns, wszystkie kanały próbkowane jednocześnie)
• Próbkowanie zewnętrzne: maksymalna szybkość próbkowania 10 MSa/s, okres próbkowania 100 ns)
• Pamięć wewnętrzna (zależy od wersji):
MR8847-51: maksymalna pojemność 64 Megasłów
MR8847-52: maksymalna pojemność 256 Megasłów
MR8847-53: maksymalna pojemność 512 Megasłów
• Pamięć wymienna: slot kart CF (do 2 GB), dysk SSD (128 GB – opcja), pamięć przenośna USB (USB 2.0)
• Podtrzymanie: zegar i nastawy parametrów, przez co najmniej 10 lat
• Gniazda zewnętrznego sterowania: wejście zewnętrznego wyzwalania, wyjście wyzwalania, wejście zewnętrznego próbkowania, dwa wyjścia oceny komparatora (typu przechodzi/nie przechodzi), trzy wejścia zewnętrznego sterowania (start, stop, drukuj)
• Interfejsy zewnętrzne: LAN 100BASE-TX (serwer FTP, serwer HTTP), USB2.0 (gniazdo serii A x 1, gniazdo serii B x 1)
• Program Wave Viewer (w wyposażeniu standardowym), funkcje:
– proste wyświetlanie przebiegu,
– konwersja tekstu: plików binarnych na format tekstowy, oraz na CSV (z wyborem spacji lub separatorów tablicowych), funkcja kompresji (ścieśniania) danych pomiarowych
– ustawianie formatu wyświetlania: funkcje przewijania, powiększania/zmniejszania obrazu), konfigurowanie wyświetlania kanału
– inne funkcje: funkcja śladu wartości napięcia, funkcja przeskoku do pozycji oznaczonej kursorem/ miejsca wyzwalania
– pracuje pod: MS Windows 8/7 (32 bit/64 bit), MS Windows 2000/XP/Vista (32 bit)
• Terminal HMR – darmowa aplikacja wyłącznie na iPad (do załadowania z App Store)
– Proste i intuicyjne zarządzanie przebiegami z iPada (wyszukiwanie wartości maksymalnej, minimalnej i średniej, regulowanie pozycji zerowej i przesuwanie palcami)
– Zarządzanie danymi przebiegów z maksymalnie 32 kanałów
– Obsługa rejestratora za pośrednictwem sieci, zmienianie ustawień konfiguracyjnych oraz monitorowanie przebiegów w trakcie pomiaru
– Akwizycja danych wysyłanych do iPada przez FTP przy użyciu routera WiFi lub ładowanie na iPada za pośrednictwem iTunes (aplikacja na PC)
• Oprogramowanie opcjonalne (sprzedawane za dodatkową opłatą)
– Wave Processor 9335 (wyświetlanie przebiegów, obliczanie, drukowanie)
– LAN Communicator 9333 (automatyczne zapisywanie przebiegów na PC, zdalne sterowanie przez LAN, zapisywanie danych w formacie CSV i transferowanie do arkuszy kalkulacyjnych)
• Zasilanie: od 100 do 240 V a.c. (50/60 Hz), lub od 10 do 28 V d.c. (z modułu zasilacza d.c. 9784 – opcja instalowana wyłącznie fabrycznie)
• Pobór mocy: 130 VA maks., 220 VA maks. (przy drukowaniu)
• Bezpieczeństwo: EN61610
• Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
• Zakres temperatur pracy: od -10 do 40°C
• Zakres wilgotności względnych pracy: od 20 do 80%
• Wymiary: 351x261x140 [mm]
• Masa: 7,6 kg (tylko urządzenie bazowe)
• Wewnętrzna drukarka: papier termiczny 216 mm na 30 mm, szerokość drukowania 200 mm, 20 działek przy pełnej skali, 1 dz. = 1 mm, 80 punktów, szybkość 50 mm/s maks., gęstość 10 punktów na mm
Wyświetlanie
• Wyświetlacz: LCD-TFT-SVGA, kolorowy, 10,4 cali, 800 na 600 punktów (oś czasu: 25 działek x oś napięcia 20 działek, przebieg X-Y: 20 dz. x 20 dz.)
• Funkcje rozciągu (zoom) i kompresji: oś czasu od x10 do x2 (zoom tylko w trybie MEMORY) oraz x1, x1/2, x 1/20000; oś napięcia: od x100 do x2 oraz od x1/2 do x1/10
• Wyświetlanie regulowane: ustawianie wartości granicznej górnej/dolnej, ustawianie obrazu na działkę
• Skalowanie: od 10:1 do 1000:1, skalowanie automatyczne dla wielu sond, skalowanie ręczne (ustawianie przekładni, ustawianie dwupunktowe, ustawianie jednostki)
• Wprowadzanie komentarzy: wprowadzanie znaków alfanumerycznych (tytułu, oznaczeń kanałów analogowych i logicznych), wprowadzanie proste, wprowadzanie historii, wprowadzanie zdań
• Przebieg logiczny: przesuwanie punktu obrazu ze skokiem 1%, 3 typy szerokości linii
• Podział ekranu na partycje: z maksymalnie 16. wykresami
• Funkcja monitora: poziomu wejściowego, wartości liczbowych (z próbkowaniem ustawionym na stałe na 10 kSa/s, odświeżanie co 0,5 s)
• Inne funkcje: inwersja przebiegu (dodatni/ujemny), pomiar kursorowy (A, B, 2 kursory, dla wszystkich kanałów), noniusz (dokładne ustawianie amplitudy), zoom (rozciąganie wzdłuż osi czasu, przebieg rozciągnięty widoczny w dolnej części ekranu), 16 kolorów przebiegu – do wyboru, przesuwanie położenia zerowego (ze skokiem 1% dla przebiegu analogowego), globalne zerowanie dla wszystkich kanałów i wszystkich podzakresów
Funkcja MEMORY (rejestracja z dużą szybkością do pamięci)
• Podstawa czasu: od 5 µs/dz do 5 min/dz (100 punktów/dz), 26 podzakresów
– Zewnętrzne próbkowanie: 100 próbek/dz lub ustawienie dowolne
– Zoom osi czasu: rozciąganie: od x2 do x10 – 3 stopnie, kompresja: od 1/2 do 1/200000 – 16 stopni
• Szybkość próbkowania: 1/100 podzakresu osi czasu (min. 50 ns na okres)
• Długość rejestracji:
MR8847-51: tryb 16-kanałowy: 25-20000 działek, tryb 2-kanałowy: 25-200000 działek (wbudowane ustawienia wstępne) lub ustawianie własne ze skokiem 1 działka (maksymalnie 320000 działek)
MR8847-52: tryb 16-kanałowy: 25-100000 działek, tryb 2-kanałowy: 25-1000000 działek (wbudowane ustawienia wstępne) lub ustawianie własne ze skokiem 1 działka (maksymalnie 1280000 działek)
MR8847-53: tryb 16-kanałowy: 25-200000 działek, tryb 2-kanałowy: 25-2000000 działek (wbudowane ustawienia wstępne) lub ustawianie własne ze skokiem 1 działka (maksymalnie 2560000 działek)
• Funkcja pre-trigger
• Obliczenia numeryczne: jednoczesne obliczanie dla maksymalnie 16 kanałów wartości: średniej, skutecznej (rms), międzyszczytowej, maksymalnej, czasu do maksimum, minimalnej, czasu do minimum, okresu, częstotliwości, czasu narastania, czasu opadania, odchylenia standardowego, obszaru X-Y, czasu wyspecyfikowanego poziomu, szerokości impulsu, współczynnika wypełnienia, liczby impulsów, cztery operacje arytmetyczne, różnica czasu, różnica faz, poziom wysoki i poziom niski, obliczanie wyniku oceny komparatora (przechodzi/nie przechodzi); automatyczne zapisywanie wyników obliczeń
• Przetwarzanie przebiegu dla 16 dowolnie wybranych kanałów: 4 operacje arytmetyczne, wartość bezwzględna, funkcja wykładnicza, logarytm naturalny, pierwiastek kwadratowy, średnia ruchoma, obliczanie pochodnej (pierwsza, druga), całkowanie (pierwsza, druga), przesunięcie równoległe wzdłuż osi czasu, funkcje trygonometryczne, funkcje trygonometryczne odwrotne
• Segmentacja pamięci: maksymalnie 1024 bloków, zapis sekwencyjny, zapis w wielu blokachbr>
• Inne funkcje: No logging, synteza przebiegu X-Y (1 ekran, 4 ekrany), nakładanie na siebie (przebiegów), drukowanie raportów, drukowanie automatyczne/w zakresie zaznaczonym kursorami A-B/automatyczne/ręczne
Funkcja RECORDER (rejestracja w czasie rzeczywistym)
• Podstawa czasu: od 10 ms/dz do 1 h/dz, 19 podzakresów, rozdzielczość osi czasu: 100 punktów/dz
– Pobieranie danych w trybie „Out of data” przy wybranej szybkości próbkowania, są określane i zapisywane tylko wartości maksymalna i minimalna przy użyciu jako jednostki 100 punktów/dz
– Wybór kompresji osi czasu: od x1/2 do 1/50000

• Okres próbkowania: 1/10/100 µs 1/10/100 ms (wybierany z ≤ 1/100 osi czasu)
• Drukowanie w czasie rzeczywistym
• Długość rejestracji:
MR8847-51: wbudowane ustawienia wstępne z zakresu 25-20000 działek lub rejestrowanie ciągłe lub z ustawieniem własnym ze skokiem = 1 dz. (maks. 20000 działek)
MR8847-52: wbudowane ustawienia wstępne z zakresu 25-50000 działek lub ciągłe lub z ustawieniem własnym ze skokiem = 1 dz. (maks. 80000 działek)
MR8847-53: wbudowane ustawienia wstępne z zakresu 25-100000 działek lub ciągłe lub z ustawieniem własnym ze skokiem = 1 dz. (maks. 160000 działek)
• Dodatkowa rejestracja: jest obsługiwana (rejestracja przywracana bez nadpisywania poprzednich danych)
• Pamięć przebiegu:
MR8847-51: zapis w pamięci danych dotyczących ostatnich 20000 działek
MR8847-52: zapis w pamięci danych dotyczących ostatnich 80000 działek
MR8847-53: zapis w pamięci danych dotyczących ostatnich 160000 działek
– dostępne przewijanie wstecz oraz ponowne drukowanie
• Automatyczny zapis (po zakończeniu pomiaru): na kartę CF, pamięć USB lub wewnętrzny moduł SDD
• Inne funkcje: No logging, rejestracja zdarzeń, drukowania raportu, ręczne, w zakresie zaznaczonym kursorami A-B
Rejestrator X-Y (rejestracja X-Y w czasie rzeczywistym)
• Szybkość próbkowania: 1/10/100 ms (punkt), 10/100 ms (linia)
• Długość rejestracji: rejestracja ciągła
• Ekran, Drukowanie: ekran podzielony (1 lub 4), tylko drukowanie ręczne
• Liczba wykresów X-Y: od 1 do 8
• Ustawianie kanału X-Y: na osi X i Y można wybrać dowolnych 8 z 16 kanałów
• Rozdzielczość osi X-Y: 25 punktów/działka (ekran), 80 punktów (w poziomie) x 80 punktów (w pionie)/działka (drukarka)
• Pamięć przebiegu: zapisywane w pamięci próbkowane dane dla ostatnich 4000000 punktów
• Przesuwanie pisaka w dół/w górę: jednocześnie dla wszystkich rejestrowanych zjawisk
• Zewnętrzne sterowanie pisakiem: możliwe przez zewnętrzne gniazdo wejściowe (jednocześnie w górę w dół dla wszystkich rejestrowanych zjawisk)
Wyzwalanie
• Tryby wyzwalania:
– MEMORY (rejestracja z dużą szybkością): jednorazowe, powtarzane, automatyczne

– FFT: jednorazowe, powtarzane, automatyczne
– RECORDER (rejestracja w czasie rzeczywistym): jednorazowe, powtarzane
• Źródło wyzwalania: kanały analogowe od 1 do 16, standardowe 16 kanałów logicznych + kanały modułu logicznego (maks. 3 moduły czyli w sumie 48 kanałów), zewnętrzne, timerem, ręczne (włączenie lub wyłączenie dla danego źródła), źródła sygnału logicznego AND/OR
• Typy wyzwalania:
poziomem, spadkiem napięcia, oknem, okresem, zakłóceniem (glitch), ustawieniem zdarzenia (po przekroczeniu ustawionej liczby zdarzeń), logiczne (1 ,0, lub ustawionym wzorcem)
• Rozdzielczość ustawiania poziomu: 0,1% wartości pełnozakresowej (w.p. = 20 działek)
• Filtr wyzwalania: ustawiany od 0,1 dz do do 10,0 dz lub wyłączony (przy rejestracji z dużą szybkością, włączony (10 ms – ustawienie na stałe) lub wyłączony (w trybie RECORDER)
• Wyjście sygnału wyzwalania
• Inne funkcje wyzwalania: priorytet wyzwalania (wł./wył.), pre-trigger i post-trigger (w trybie MEMORY), wyświetlanie poziomu wyzwalania w trakcie czuwania wyzwalania, wyzwalanie startu/stopu w trybie RECORDER, funkcja szukania wyzwalania
Funkcje inne (funkcja oceny przebiegu w trybie MEMORY lub FFT)
– porównanie „obszarowe” z obszarem przebiegu w domenie czasowej, przebiegu X-Y, przebiegu będącego wynikiem analizy FFT
– porównanie obliczonej wartości parametru z wartością odniesienia
– wyjście: decyzji komparatora GO/NG, typu OC 5 V

Funkcja FFT
• Tryby analizy: przebieg z pamięci, widmo liniowe, widmo wartości skutecznej (RMS), widmo mocy, gęstość widma mocy, widmo mocy skrośnej, funkcja auto-korelacji, histogram, funkcja transferu, funkcja korelacji skrośnej, odpowiedź impulsowa, funkcja koherencji, analiza oktawowa 1/1, analiza oktawowa 1/3, analiza LPC, widmo fazy
• Kanały analizy: wybierane ze wszystkich kanałów analogowych
• Zakres częstotliwości: od 133 mHz do 8 MHz, zewnętrzne, (rozdzielczość 1/400, 1/800, 1/2000, 1/4000)
• Liczba punktów próbkowania: 1000, 2000, 5000, 10000
• Funkcje okienkowe analizy: prostokątne, Hanning, Hamming, Blackman, Blackman-Harris, Flattop, wykładnicze
• Format wyświetlania: pojedynczy, podwójny, Nyquista, widmo biegnące
• Funkcje uśredniania: uśrednianie proste osi czasu/osi częstotliwości, uśrednianie wykładnicze, zamrażanie wartości szczytowej (oś częstotliwości); liczba uśrednień: od 2 do 10000
• Funkcje drukowania: takie jak w trybie MEMORY (drukowanie częściowe niedostępne)
Moduły wejściowe (oferowane jako opcja)
Patrz: wyposażenie opcjonalne
Uwaga: Rejestrator nie może pracować samodzielnie (może tylko rejestrować sygnały cyfrowe), trzeba go wyposażyć w opcjonalne moduły.

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.