/
/
/
/
HIOKI MR8827 Rejestrator oscyloskopowy

HIOKI MR8827 Rejestrator oscyloskopowy

Produkt dostępny na zamówienie

0,00 
0,00  netto
Kategoria: rejestratory oscyloskopowe
Producent: Hioki

Chcesz dowiedzieć się o aktualnej cenie produktu?

Zadzwoń: +48 501 457 442 lub napisz: metris@metris.pl

Dodaj do listy życzeń
SKU: MR8827 Kategoria:

Zastępuje produkowany wcześniej rejestrator 8826
• Liczba kanałów (maksymalna):
W konfiguracji: 16 analogowych modułów wejściowych: 32 kanały analogowe + 32 kanały logiczne (standardowo wyprowadzenia do sondy logicznej, mają wspólną masę)
W konfiguracji 14 analogowych modułów wejściowych + 2 moduły logiczne: 28 kanałów analogowych + 64 kanały logiczne (standardowo 32 kanały + 32 kanały w module logicznym 8973 x 2)
* Można użyć maksymalnie dwa moduły logiczne 8973 i maksymalnie cztery moduły prądowe 8971
• Maksymalna szybkość próbkowania: 20 MSa/s (we wszystkich kanałach jednocześnie)
• Pamięć wewnętrzna:
16 Megasłów/kanał: pojemność całkowita 512 Megasłów
16 Megasłów/kanał: (przy użyciu 32 kanałów analogowych)\, 32 Megasłowa/kanał (przy użyciu 16 kanałów analogowych)\, 64 Megasłowa/kanał (przy użyciu 8 kanałów analogowych)\, 128 Megasłów/kanał (przy użyciu 4 kanałów analogowych)

• Obsługa nośników pamięci danych: karta CF x 1 slot montowany standardowo (do 2 GB), pamięć przenośna USB x 2 porty (USB 2.0)
• System operacyjny w urządzeniu głównym: µITRON (nie MS Windows)
• Czas „życia” baterii podtrzymującej: podtrzymanie nastaw zegara i parametrów przez co najmniej 10 lat (wartość odniesienia dla temperatury 25 °C)

• Interfejsy:
– LAN: DHCP, obsługa DNS, serwer FTP, serwer HTTP

– USB: 2 porty, zgodność z USB 2.0, dwa gniazda serii A i B
(transmisja plików z dysku wewnętrznego SSD/karty CF do komputera lub zdalne sterowanie z komputera)
• Oprogramowanie darmowe:
Wave Viewer „WV” – przeglądarka przebiegów (dostarczana w komplecie z rejestratorem)
Funkcje: proste wyświetlanie na komputerze zawartości plików z przebiegami (z danymi binarnymi), konwersja plików z danymi binarnymi na pliku w formacie tekstowym csv i transfer do arkusza kalkulacyjnego, przewijanie przebiegu na ekranie, powiększanie/zmniejszanie obrazu, skok do pozycji oznaczonej kursorem itd.
„HMR Terminal” – aplikacja na iPad dla rejestratora – darmowa aplikacja do załadowania z App Store
Funkcje: swobodne sterowanie przebiegami za pomocą iPad’a, wsparcie pracy wielokanałowej (danych przebiegów z maksymalnie 32 kanałów z MR8827, MR8740), obsługa rejestratora za pośrednictwem sieci (zmienianie ustawień i monitorowanie przebiegów w trakcie pomiaru – funkcje nowe dostępne poczynając od wersji 2.0), akwizycja danych wysłanych do iPad’a przez FTP z użyciem rutera WiFi lub ładowanie do iPad,a za pośrednictwem iTunes (aplikacja na PC), intuicyjna obsługa poziomu przebiegu w celu wyszukiwania wartości maksymalnej, minimalnej i średniej, regulowanie położenia zerowego
Aplikacja nie obsługuje przebiegów logicznych i przebiegów obliczonych
• Oprogramowanie opcjonalne (za dodatkową opłatą): „WAVE PROCESSOR” 9335 (obróbka przebiegów) i „LAN COMMUNICATOR” 9333 (komunikator LAN)
• Moduł drukarki termicznej A4
– papier: 216 mmm x 30 m
– szerokość drukowania: 200 mm, pełna skala 20 dz, 1 dz = 10 mm, 80 punktów
– maksymalna szybkość drukowania: 50 mm/s

• Cztery tryby rejestracji:
– MEMORY: rejestracja z dużą szybkością w pamięci wewnętrznej
– RECORDER: rejestracja w czasie rzeczywistym
– X-Y RECORDER: rejestracja X-Y w czasie rzeczywistym
– FFT: analiza częstotliwości
• Własności trybu MEMORY:
Metoda rejestracji: próbkowanie jest dokonywane przy ustawionym okresie próbkowania
– oś czasu: ustawiana w zakresie od 5 µs/dz do 5 min/dz w 26 podzakresach, zewnętrzne próbkowanie (ustawione fabrycznie na 100 próbek/dz lub ustawienie dowolne – przez użytkownika), zoom osi czasu: od x2 do x10 – 3 stopnie, kompresja od x1/2 do x1/20000 – 13 stopni
– długość rejestracji:
wbudowane ustawienia wstępne: w trybie 4-, 8- i 16-kanałowym: od 25 do 20000 działek, w trybie 4- i 8-kanałowym: od 25 do 500000 działek, w trybie 4-kanałowym: od 25 do 1000000 działek
ustawienia użytkownika: ustawianie ze skokiem 1 dz, maksymalnie 1280000 działek (w trybie 4-kanałowym), 640000 działek (w trybie 8 kanałowym), 320000 działek (w trybie 16-kanałowym), 160000 działek (w trybie 32-kanałowym)
– funkcja przedwyzwalania
– obliczenia numeryczne
Obliczanie jednocześnie dla wybranych maksymalnie 16 kanałów
wartość średnia, skuteczna, międzyszczytowa, maksymalna, czas do maksimum, minimalna, czas do minimum, okres, częstotliwość, czas narastania, czas opadania, odchylenie standardowe, pole, pole X-Y, czas wyspecyfikowanego poziomu, poziom wyspecyfikowanego czasu, szerokość impulsu, współczynnik wypełnienia, liczba impulsów, cztery działania arytmetyczne, różnica czasu, różnica fazy, poziom wysoki i poziom niski
Wyjście: wyprowadzanie sygnału oceny wyniku obliczenia: przechodzi/nie przechodzi (wyjście typu OC 5 V)
Automatyczne zapisywanie wyników obliczeń
– przetwarzanie przebiegu
Natępujące operacje mogą być wykonywane w maksymalnie 16 kanałach, wybranych dowolnie przez użytkownika:
cztery działania artmetyczne, wartość bezwzględna, wykładnicza, logarytm dziesiętny, pierwiastek kwadratowy, średnia ruchoma, pochodna (pierwsza, druga), całka (pierwszego rzędu, drugiego rzędu), przesunięcie równoległe względem osi czasu, funkcje trygonometryczne, funkcje trygonometryczne odwrotne, korekcja czasu całkowania dla każdego ustawienia NPLC, zapis automatyczny wyników obliczania
– segmentowanie pamięci: maksymalnie 1024 bloki, zapis sekwencyjny, zapis wieloblokowy

– inne funkcje: synteza przebiegu X-Y (1 ekran, 4 ekrany), nakładanie (nakładanie zawsze, gdy się zacznie/nakładanie tylko wybranego przebiegu), drukowanie (automatyczne/ręczne/zakresu zaznaczonego kursorami A-B/drukowanie raportów)
• Własności trybu RECORDER:
Metoda rejestracji: przyrząd próbkuje z dużą szybkością przy ustawionej częstotliwości próbkowania, kompresowanie danych (culling) innych niż wartość maksymalna i minimalna w celu utworzenia danych rejestacji z pewnego czasu

– oś czasu: ustawianie w zakresie od 10 ms do 1h/dz, w 19 pozakresach, rozdzielczość osi czasu: 100 punktów/dz, kompresja osi czasu ustawiana w 13 skokach:od 1/2 do 1/20000
– szybkość próbkowania: 1/10/100 µs/1/10/100 ms – wybierana z ≤ 1/00 osi czasu
– drukowanie w czasie rzeczywistym
– długość rejestracji: wbudowane ustawienia wstępne: od 25 do 50000 działek lub ustawienie „rejestracja ciągła” lub „użytkownika” ze skokiem 1 dz (maksymalnie 80000 działek)
– pamięć przebiegów: zapisywanie w pamięci danych dla ostatnich 80000 działek
– zapisywanie automatyczne: dane są zapisywane automatycznie po zakończeniu pomiaru na karcie CF, w pamięci przenośnej USB lub na dysku wewnętrznym SSD
– inne funkcje: drukowanie (ręczne/zakresu zaznaczonego kursorami A-B/drukowanie raportów)
• Własności trybu X-Y RECORDER:
– okres próbkowania: 1/10/100 ms (linia)
– długość rejestracji: rejestracja ciągła
– ekran, drukowanie: ekran dzielony (na od 1 do 4 części), tylko drukowanie ręczne
– liczba wykresów X-Y: od 1 do 8
– ustawianie kanału X-Y: dla osi X i odpowiednio Y można wybrać dowolny kanał z 16
– rozdzielczość osi X-Y: 25 punktów/działka (ekran), 80 punktów w poziomie x 80 punktów w pionie (drukarka)
– pamięć przebiegu: w pamięci są zapisywane dane próbkowania dla ostatnich 16000000 punktów
– przesuwanie pisaka w górę/w dół: dla wszystkich wykresów X-Y
– zewnętrzne sterowanie pisakiem: w górę/w dół jest możliwe za pośrednictwem zewnętrzego złącza wejściowego jednocześnie dla wszystkich wykresów X-Y

• Własności trybu FFT:
– tryby analizy: przebieg z pamięci, widmo liniowe, widmo wartości skutecznej, widmo mocy, widmo gęstości mocy, skrośne widmo mocy, funkcja auto-korelacji, histogram, funkcja przejścia, funkcja korelacji skrośnej, odpowiedź impulsowa, funkcja koherencji, analiza oktawowa 1/1, analiza oktawowa 1/3, analiza LPC, wimo fazy
– kanały analizy: wybierane ze wszystkich kanałów analogowych
– pasmo analizy: od 133 mHz do 8 MHz, częstotliwość zewnętrzna, (rozdzielczość: 1/400, 1/800, 1/4000)
– okno analizy: prostokątne, Hannning, Hamming, Blackman, Blackman-Harris, flat-top, wykładnicze
– format wyświetlania: pojednycze, podwójne, Nyquist, widmo biegnące

– funkcja uśredniania: uśrednianie proste osi czasu/osi częstotliwości, uśrednianie wykładnicze, zamrożenie wartości szczytowej (oś częstotliwości); liczba uśrednień: od 1 do 10000)
– funkcje drukowania: takie same jak dla trybu MEMORY (drukowanie częściowe nie jest dostępne)
• Funkcje wyzwalania
– tryby wyzwalania: w trybach MEMORY i FFT: jednorazowe, powtarzane, automatyczne; w trybie RECORDER: jednorazowe, powtarzane
– źródła wyzwalania: kanały od 1 do 32 (analogowe), 32 standardowe kanały logiczne + moduł logiczny (maksymalnie 2 moduły: 32 kanały), zewnętrzne, timer, ręczne (włącz lub wyłącz dla każdego źródła); logiczne AND/OR sygnału z każdego ze źródeł
– typy wyzwlania: poziomem, spadkiem napięcia, oknem, okresem, zakłóceniem (zboczem narastającym lub opadającym impulsu napięciowego), zdarzeniem (po wystąpieniu ustawionej liczby zdarzeń), wzorcem logicznym
– rozdzielczość ustawiania poziomu: 0,1% wartości pełnozakresowej (w.p. = 20 działek)
– fitr wyzwalania: przełączany od 0,1 dz do 10,0 dz (9 skoków) lub WŁ. (w trybie MEMORY); WŁ (ustawienie stałe = 10 ms) lub WYŁ. (w trybie RECORDER)
– wyjście wyzwalania: typu OC 5 V
– inne funkcje: priorytet wyzwalania (WŁ./WYŁ), funkcja przedwyzwalania: do pobierania danych przed/po zdarzeniu wyzwalającym (w trybie MEMORY), wyświetlanie poziomu w trakcie czuwania wyzwalania, wyzwalanie startu i stopu (w trybie RECORDER), funkcja szukania wyzwalania

• Funkcja oceny przebiegu (w trybie MEMORY lub FFT): porównywanie pola z polem odniesienia przebiegu dla przebiegu w domenie czasowej, wykresu X-Y lub przebiegu analizy FFT; porównywanie wartości obliczonego parametru z przebiegiem analizy FFT, wyjście sygnału decyzji typu przechodzi/nie przechodzi, wyjście typu OC 5 V, 100 ms/dz (próbkowanie 1 ms) i po pozwala na ocenę w przybliżeniu jak w czasie rzeczywistym

• Wyświetlacz: ekran LCD-SVGA
– rozdzielczość 800 na 600 punktów
– przekątna 10,4 cala
• Złącza zewnętrznego sterowania:
– wejście zewnętrznego wyzwalania
– wyjście wyzwalania
– wejście zewnętrznego próbkowania
– 2 wyjścia: wyjście sygnału selekcji: przechodzi/nie przechodzi)
– 3 wejścia: start /WE1, stop/WE2, zapis/WE3)
• Normy:
– Bezpieczeństwo: EN61010
– Kompatybilność elektromagnetyczna: EN61326, EN61000-3-2, EN61000-3-3
• Zakres temperatur pracy: od 0 do 40 °C, przy wilgotności względnej od 20% do 80%
• Zasilanie: napięcie przemienne od 100 do 240 V, częstotliwość 50/60 Hz
• Pobór mocy: maksymalnie 220 VA – gdy nie używa się drukarki, maksymalnie 350 VA – gdy używa się drukarki
• Wymiary, masa: 401 x 233 x 388 [mm], 12,6 kg
• Akcesoria (w komplecie fabrycznym z przyrządem): instrukcja obsługi, CD z oprogramowaniem użytkowym „Wv” (przeglądanie przebiegów) i tablicą z rozkazami komunikacyjnymi), przewód zasilania, nalepka na przewód wejściowy, przewód USB, papier do drukarki i mocowanie papieru 2 szt. (gdy rejestrator został dostarczony z modułem drukarki)

 

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.