PAT450

Produkt dostępny na zamówienie

9854,00 
8011,38  netto
Kategoria: testery maszyn i urządzeń
Producent: Megger

Produkt dostępny na zamówienie

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: 1000-750 Kategoria:

Seria PAT400 produkcji Meggera jest nową generacją testerów sprzętu elektrycznego, wykonującą pełne badania przenośnego sprzętu elektrycznego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Seria PAT400 składa się z 2 modeli.
PAT410 charakteryzuje niską wagą oraz obniżoną obudową, posiada bazę danych o pojemności do 10000 zestawów wyników oraz możliwość transmisji wyników poprzez pamięć USB. Wykonuje pomiary ciągłości 200mA, rezystancji izolacji przy 250V i 500V, badanie biegunowości przedłużaczy, mocy pobieranej, prądów upływowych (zastępczego, różnicowego i dotykowego), jak również badania przenośnych wyłączników RCD.
PAT450 ma dodatkową funkcję badania przewodów uziemiających dużymi prądami 10A i 25A oraz posiada funkcję próby wytrzymałości 1,5kV oraz 3,0kV. Model PAT450 jest idealną propozycją dla wypożyczalni narzędzi oraz serwisów, gdzie próba wytrzymałości na przebicie jest rutynowym działaniem. Oba produkty z tej rodziny mogą pracować z dużym obciążeniem cyklu, mają konstrukcją dostosowaną do szybkich pomiarów, łatwej obsługi i całodziennego użycia. Seria PAT400 charakteryzuje się szybkim uruchomieniem, gdy przyrząd jest przenoszony z jednego pomieszczenia do drugiego, uruchamia się natychmiast z tego samego menu, przy którym był wyłączany. Znacząco oszczędza to czas, pozwalając na wykonanie większej ilości pomiarów w czasie dnia pracy.

Funkcje pomiarowe przyrządów

Pomiar ciągłości i rezystancji przewodu uziemiającego
W celu zweryfikowania integralności uziemienia odsłoniętych części metalowych urządzeń z uziemieniem (Klasa I). Prąd pomiarowy 25A jest wymuszany za pośrednictwem sondy dotykanej do odsłoniętych części metalowych badanego urządzenia, obwód prądu jest zamykany poprzez styk uziemienia we wtyczce zasilającej.
Do badań przewodu uziemiającego dostępne są prądy 10A oraz 25A. Dla delikatnych sprzętów elektronicznych, gdzie duże prądy mogłyby spowodować uszkodzenia, możliwy jest wybór prądu 200mA.

Pomiar rezystancji izolacji
W celu sprawdzenia izolacji części przewodzących w stosunku do ziemi stosowane jest napięcie 500V dc. Przewody fazowy i neutralny są mostkowane i napięcie pomiarowe jest przykładane pomiędzy ten mostek i styk uziemienia. Dla sprzętów nie posiadających podłączenia uziemiającego (Klasa II), sonda jest używana do dotykania w dowolnym miejscu obudowy sprzętu (stosowane jest również owijanie obudowy folią metalową).
W przypadkach, gdzie 500V mogłoby uszkodzić czuły sprzęt, PAT dostarcza alternatywne metody weryfikacji integralności izolacji. Możliwy jest wybór niższego napięcia 250V dc, lub mogą być wykonane pomiary alternatywne takie, jak Dotykowy Prąd Upływowy lub Zastępczy Prąd Upływowy.

Pomiar dotykowego prądu upływowego
Jeżeli nie istnieje przewód uziemiający, (sprzęt Klasy II) ścieżka powrotu do ziemi musi być sztucznie dostarczona w celu symulacji trzymania sprzętu w ręku. W tym celu używana jest sonda, która jest dotykania do dostępnych części przewodzących. Podczas pomiaru dotykowego prądu upływowego badany sprzęt jest zasilany napięciem przy jakim normalnie pracuje. Wyświetlany jest prąd płynący do ziemi.
Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).

Pomiar różnicowego prądu upływowego
Analogicznie, jak przy pomiarze prądu dotykowego, podczas pracy badanego sprzętu mierzona jest różnica prądów w przewodzie fazowym i neutralnym. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).

Pomiar zastępczego/alternatywnego prądu upływowego
Pomiar ten jest wykonywany tą samą metodą co pomiar rezystancji izolacji, tj. między przewodem uziemiającym i mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym. Dla Klasy II, sonda jest używana do dotykania do dostępnych części przewodzących sprzętu. Przykładane jest napięcie 50Hz o wartości 40V i mierzony jest prąd upływowy. Obniżone napięcie redukuje ryzyko porażenia prądem i zapobiega uruchomieniu sprzętu tam, gdzie mogłoby to być niebezpieczne. Ponieważ jest to napięcie 50Hz, impedancja ścieżki upływności jest taka sama, jak podczas pracy przy nominalnym zasilaniu.
Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).

Pomiar mocy pobieranej
Celem pomiaru jest sprawdzenie, czy sprzęt pracuje tak, jak powinien. Do sprzętu jest przykładane nominalne napięcie pracy. Jednocześnie, wartość VA (mocy pobieranej) jest wyświetlana jako dodatkowe potwierdzenie, czy prąd pobierany przez badany sprzęt jest taki, jak oczekiwany.

Sprawdzenie przedłużaczy oraz kabli zasilających IEC
Wykonywane są pomiary rezystancji izolacji i pomiar rezystancji uziemienia. Dodatkowo sprawdzana jest prawidłowość okablowania (biegunowość, brak przerw i zwarć).

Badanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
Niektóre przedłużacze zawierają przenośne 30mA RCD w celu ochrony w specjalnych lokalizacjach. PAT może wykonać pomiary czasów wyzwolenia wyłączników RCD przy prądach ½ x I; 1 x I (0° i 180°); 5 x I (0° i 180°). Podczas sekwencji pomiarowej przyrząd przypomina o sprawdzeniu działania ręcznego przycisku testu działania RCD.

Próba na przebicie (tylko PAT450)
W sytuacjach, gdzie zastosowanie wymaga wykonania próby na przebicie, wysokie napięcie jest przykładane do dowolnych odsłoniętych części metalowych poprzez sondę (będącą na wyposażeniu PAT450). Prąd upływowy pomiędzy mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym a sondą jest monitorowany i wskazywane jest wystąpienie przebicia. Dla Klasy I napięcie próby wynosi 1,5kV ac, natomiast dla Klasy II wynosi ono 3kV ac.

Łatwość badania dużych ilości sprzętów

Wbudowana pamięć na 10000 zestawów wyników pomiarów zapewnia nieprzerwane pomiary co zwiększa efektywność, duża klawiatura QWERTY umożliwia szybkie wprowadzanie danych, komunikacja USB zapewnia wygodną transmisję poprzez pamięć USB pendrive do PC. Format danych jest kompatybilny z bezpłatnym programem Megger Download Manager do importu wyników. Wszystkie modele poprzez port USB współpracują z opcjonalnymi: czytnikiem kodów kreskowych oraz termiczną drukarką kodów kreskowych. Etykietki tworzone drukiem transferowym są bardzo trwałe. Badania w trybie sekwencyjnym z wykorzystaniem zaprogramowanych grup pomiarowych kapitalnie upraszcza i przyspiesza pracę.

Szybkość

5 dedykowanych przycisków daje bezpośredni dostęp do najczęściej używanych funkcji, przyspieszając nawigację poprzez menu i dzięki temu zwiększając produktywność. Standardowe oraz programowane przez użytkownika grupy pomiarowe zapewniają szybkie i elastyczne badania sprzętów. Raz zaprogramowane grupy pomiarowe mogą być wielokrotnie wykorzystane do automatycznego badaniach sprzętów z danej grupy.

Wszechstronność

Obsługa wielu funkcji pomiarowych pozwala na wszechstronne badania sprzętów przy użyciu tylko jednego przyrządu PAT. Zakres dostępnych testów zawiera pomiar rezystancji izolacji 250V i 500V, pomiary ciągłości i rezystancji przewodów ochronnych 200mA, 10A i 25A, testy prądu upływowego różnicowe, dotykowe i alternatywne (zastępcze), testy poboru mocy, testy wyzwolenia przenośnych RCD, testy przedłużaczy (listew) przeciw przepięciowych i chronionych wyłącznikami RCD oraz testy przewodów zasilających. Badania przenośnych RCD są obecnie wymagane.

Akcesoria

Akcesoria będące na wyposażeniu wszystkich modeli zawierają przewód do pomiaru przewodów uziemiających i pomiarów rezystancji izolacji, adapter do badań przedłużaczy, adapter do przewodów zasilaczy laptopów i futerał dla wygodnego magazynowania miernika i przewodów. Wszystkie przyrządy mają na wyposażeniu program Download Manager, aby umożliwić wygodne przekształcenie na format CSV, który może być odczytany bezpośrednio przy użyciu Microsoft® Excel.

Tabela porównawcza modeli

  PAT410 PAT450
Zasilanie
230V
Pomiar zasilania
Pomiar ciągłości/rezystancji przewodów uziemiających
200mA
10A  
25A  
Zerowanie przewodów
Pomiar rezystancji izolacji
250V
500V
Pomiary prądów upływowych
Zastępczego
Różnicowego
Dotykowego
Pomiar poboru mocy
 Pomiar VA
Badanie przedłużaczy
 Rezystancja żyły uziemiającej
Rezystancja izolacji
Biegunowość
Badanie przenośnych RCD
Próba na przebicie
1,5kV i 3kV  
Inne funkcje
Niska obudowa, mała waga  
Cykl automatycznego, sekwencyjnego pomiaru
Pomiar ręczny
Test bezpiecznika
Kolorowy wyświetlacz
Programowane czasy pomiarów
Programowane granice akceptacji
Torba na przewody
Pamięć 10000 pomiarów
Transmisja do pendrive USB
Program do transmisji Download Manager

Dane techniczne

 • Zakres zasilania
  • 230V ±10% przy 50Hz
 • Pomiar rezystancji przewodu uziemiającego (10A i 25A) (bez PAT410)
  • Napięcie rozwarcia: 9V a.c. ±10% ±0,1V (przy zasilaniu 230V 50Hz)
  • Dokładność pomiaru:
   • ±5% ±3 cyfry (0 do 0,49Ω)
   • ±5% ±5 cyfr (0,5 do 0,99 Ω)
  • Rozdzielczość: 10mΩ (0 do 1,99Ω)
  • Zakres wyświetlany: 0 do 1,99Ω
 • Test ciągłości (200mA)
  • Napięcie: 4,0V d.c. –0% +10%
  • Dokładność:
   • ±5% ±3 cyfry (0 do 0,49Ω)
   • ±5% ±5 cyfr (0,5 do 0,99Ω)
  • Rozdzielczość: 10mΩ (1 do 19,99Ω)
  • Zakres wyświetlany: 0 do 19,99Ω
 • Pomiar rezystancji izolacji (250V do 500V)
  • Dokładność (230V):
   • ±2% ±5 cyfr (0 do 19,99MΩ)
   • ±5% ±10 cyfr (20 do 99,99MΩ)
  • Rozdzielczość: 0,01MΩ
  • Zakres wyświetlany: 0 do 99,99MΩ
 • Zastępczy prąd upływowy
  • Napięcie pomiarowe: 40V a.c. ±10%
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci 50Hz
  • Dokładność: ±5% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość: 0,01mA
  • Zakres wyświetlany: 0 do 19,99mA
 • Różnicowy prąd upływowy
  • Napięcie i częstotliwość: nominalne sieci
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci
  • Dokładność: ±5% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość: 0,01mA
  • Zakres wyświetlany: 0 do 19,99mA
 • Dotykowy prąd upływowy
  • Napięcie pomiarowe: nominalne sieci
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci
  • Dokładność: ±5% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość: 0,01mA
  • Zakres wyświetlany: 0 do 10,00mA
 • Pomiar poboru mocy
  • Napięcie pomiarowe: nominalne sieci
  • Dokładność:
   • ±5% ±10 cyfr (0 do 99VA)
   • ±5% ±50 cyfr (100VA do 999VA)
   • ±5% ±100 cyfr (1000VA do 3700VA
  • Rozdzielczość: 1VA (0 do 3700VA)
  • Zakres wyświetlany: 0 do 3999VA
 • Pomiar przedłużaczy
  • Pomiar zawiera pomiar rezystancji izolacji oraz rezystancję żyły uziemienia
  • Napięcie testu biegunowości: 12V
  • Biegunowość:
   • Kabel OK
   • Fazowy neutralny – zwarcie
   • Fazowy neutralny – skrzyżowane
   • Fazowy/neutralny – przerwa
 • Próba na przebicie
  • Napięcie próby
   • 1500V a.c. znamionowe dla Klasy I
   • 3000V a.c. znamionowe dla Klasy II
  • Prąd pomiarowy: < 3,5mA prąd zwarcia przy napięciu zasilania 253V
  • Dokładność pomiaru prądu: ±5% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość: 0,01mA
  • Zakres wyświetlany: 0 do 3,0mA
 • Badanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych 30mA (RCD)
  • Napięcie pomiarowe: nominalne sieciowe
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieciowa 50Hz
  • Dokładność prądu pomiarowego:
   • Dla ½IΔN: -8% do -2%
   • Dla 1IΔN (0° i 180°), 5IΔN (0° i 180°): +2% do +8%
  • Dokładność czasu wyzwolenia: ±1% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość czasu wyzwolenia: 0,1ms
  • Zakres wyświetlany:
   • Dla ½IΔN: 0 do 1999ms
   • Dla 1IΔN: 0 do 300ms
   • Dla 5IΔN: 0 do 40ms
 • Test bezpiecznika
  • Napięcie pomiarowe: 3,3V
  • Ostrzeżenie: dźwiękowy sygnał gdy bezpiecznik jest sprawny
 • Warunki środowiskowe
  • Temperatura pracy: -10 do +50°C
  • Temperatura magazynowania: -20 do +60°C
  • Wilgotność:
   • 90%RH przy od -10 do +30°C
   • 75%RH przy +30° do +50°C
  • Szczelność obudowy: IP40
 • Waga:
  • PAT410 (z opakowaniem): 2,7kg (3,2kg)
  • PAT450 (z opakowaniem): 5,0kg (5,5kg)
 • Wymiary:
  • PAT410: 145 x 255 x 320mm
  • PAT450: 180 x 255 x 320mm
  • Opakowanie: 210 x 280 x 390mm
 • Bezpieczeństwo
  • Spełnia wymagania normy IEC 61010-1:2001 (PN): CAT II 300V
 • EMC
  • IEC 61326-1: 2006
  • OEC 61326-2: 2005
 • Zgodność z normami
  • VDE 0701-0702:2008
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.