PAT310

Produkt dostępny na zamówienie

5847,00 
4753,66  netto
Kategoria: testery maszyn i urządzeń
Producent: Megger

Produkt dostępny na zamówienie

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: 1000-742 Kategoria:

AT300 to łatwe do przenoszenia testery do badań bezpieczeństwa przenośnego sprzętu elektrycznego. PAT300 posiadają dedykowane przyciski funkcyjne pozwalające na bezpośredni dostęp do poszczególnych pomiarów. Są adresowane dla klientów, którzy nie potrzebują rozbudowanych, w pełni konfigurowanych baz danych klientów i wyników badań przechowywanych w przyrządach, natomiast wymagają pełnego zakresu funkcji pomiarowych pozwalających na automatyczne lub ręczne badania szerokiego spektrum sprzętu elektrycznego. Na rynek europejski oferowane są dwa modele PAT310 oraz PAT350. PAT350 jest identyczny z PAT310, posiada tylko dodatkowo pomiar rezystancji przewodu uziemiającego prądami 10A i 25A, oraz ma funkcję próby wytrzymałości napięciami 1,5kV i 3,0kV AC używaną przez producentów, wypożyczalnie sprzętu lub serwis.

Funkcje pomiarowe przyrządu

 • Pomiar ciągłości i rezystancji przewodu uziemiającego
  W celu zweryfikowania integralności uziemienia odsłoniętych części metalowych urządzeń z uziemieniem (Klasa I). Prąd pomiarowy 25A jest wymuszany za pośrednictwem sondy dotykanej do odsłonietych części metalowych badanego urządzenia, obwód prądu jest zamykany poprzez styk uziemienia we wtyczce zasilającej.
  Do badań przewodu uziemiającego dostępne są prądy 10A oraz 25A. Dla delikatnych sprzętów elektronicznych, gdzie duże prądy mogłyby spowodować uszkodzenia, możliwy jest wybór prądu 200mA.
 • Pomiar rezystancji izolacji
  W celu sprawdzenia izolacji części przewodzących w stosunku do ziemi stosowane jest napięcie 500V dc. Przewody fazowy i neutralny są mostkowane i napięcie pomiarowe jest przykładane pomiędzy ten mostek i styk uziemienia. Dla sprzętów nie posiadających podłączenia uziemiającego (Klasa II), sonda jest używana do podłączenia do dotykania w dowolnym miejscu obudowy sprzętu (stosowane jest również owijanie obudowy folią metalową).
  W przypadkach, gdzie 500V mogłoby uszkodzić czuły sprzęt, PAT300 dostarcza alternatywne metody weryfikacji integralności izolacji. Możliwy jest wybór niższego napięcia 250V dc, lub mogą być wykonane pomiary alternatywne takie, jak Dotykowy Prąd Upływowy lub Zastępczy Prąd Upływowy.
 • Pomiar dotykowego prądu upływowego
  Jeżeli nie istnieje przewód uziemiający, (sprzęt Klasy II) ścieżka powrotu do ziemi musi być sztucznie dostarczona w celu symulacji trzymania sprzętu w ręku. W tym celu używana jest sonda, która jest dotykania do dostępnych części przewodzących. Podczas pomiaru dotykowego prądu upływowego badany sprzęt jest zasilany napięciem przy jakim normalnie pracuje. Wyświetlany jest prąd płynący do ziemi.
  Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
 • Pomiar różnicowego prądu upływowego
  Analogicznie, jak przy pomiarze prądu dotykowego, podczas pracy badanego sprzętu mierzona jest różnica prądów w przewodzie fazowym i neutralnym. Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
 • Pomiar zastępczego/alternatywnego prądu upływowego
  Pomiar ten jest wykonywany tą samą metodą co pomiar rezystancji izolacji, tj. między przewodem uziemiającym i mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym. Dla Klasy II, sonda jest używana do dotykania do dostępnych części przewodzących sprzętu. Przykładane jest napięcie 50Hz o wartości 40V i mierzony jest prąd upływowy. Obniżone napięcie redukuje ryzyko porażenia prądem i zapobiega uruchomieniu sprzętu tam, gdzie mogłoby to być niebezpieczne. Ponieważ jest to napięcie 50Hz, impedancja ścieżki upływności jest taka sama, jak podczas pracy przy nominalnym zasilaniu.
  Prąd jest przeliczany do najwyższego dopuszczalnego poziomu napięcia zasilania (230V + 10%).
 • Pomiar mocy pobieranej
  Celem pomiaru jest sprawdzenie, czy sprzęt pracuje tak, jak powinien. Do sprzętu jest przykładane nominalne napięcie pracy. Jednocześnie, wartość VA (mocy pobieranej) jest wyświetlana jako dodatkowe potwierdzenie, czy prąd pobierany przez badany sprzęt jest taki, jak oczekiwany.
 • Sprawdzenie przedłużaczy oraz kabli zasilających IEC
  Wykonywane są pomiary rezystancji izolacji i pomiar rezystancji uziemienia. Dodatkowo sprawdzana jest prawidłowość okablowania (biegunowość, brak przerw i zwarć)
 • Badanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych (RCD)
  Niektóre przedłużacze zawierają przenośne 30mA RCD w celu ochrony w specjalnych lokalizacjach. PAT300 może wykonać pomiary czasów wyzwolenia wyłączników RCD przy prądach ½ x I; 1 x I (0° i 180°); 5 x I (0° i 180°). Podczas sekwencji pomiarowej przyrząd przypomina o sprawdzeniu działania ręcznego przycisku testu działania RCD.
 • Próba na przebicie (tylko PAT350)
  W sytuacjach, gdzie zastosowanie wymaga wykonania próby na przebicie, wysokie napięcie jest przykładane do dowolnych odsłoniętych części metalowych poprzez sondę (będącą na wyposażeniu PAT350). Prąd upływowy pomiędzy mostkowanymi przewodami fazowym z neutralnym a sondą jest monitorowany i wskazywane jest wystąpienie przebicia. Dla Klasy I napięcie próby wynosi 1,5kV ac, natomiast dla Klasy II wynosi ono 3kV ac.

Prosta obsługa polegająca na naciśnięciu przycisku wybranego testu sprawia, że przyrządy z serii PAT300 są przyjazne i intuicyjne w użyciu. Spełniane są wymagania wszystkich norm, wliczając badania urządzeń klasy I oraz II, kable zasilające IEC, przedłużacze, oraz pełne badania przenośnych wyłączników różnicowoprądowych. Automatyczny tryb jest dostępny dla badań urządzeń Klasy I oraz Klasy II. W trybie automatycznym pomiary wykonywane są sekwencyjnie poprzez pomiar uziemienia, izolacji i działania, wskazując, czy każdy test zakończył się pozytywnie, czy negatywnie. Jeżeli wynik danego testu będzie negatywny, wtedy dalsze badanie zostanie wstrzymane. Podczas badania ręcznego, każdy pomiar jest poprzedzony ekranem wyboru, gdzie wybierane są parametry, takie jak prąd pomiaru przewodu uziemiającego, napięcie pomiaru izolacji, czy typ mierzonego prądu upływu. Przyciski diagnostyczne zapewniają bezpośredni dostęp do każdego pomiaru indywidualnie, pozwalając na wykonywanie pojedynczych testów w następstwie naprawy lub wystąpienia podejrzanych wyników.
Akcesoria na wyposażeniu wszystkich modeli zawierają przewód do pomiaru uziemienia i rezystancji izolacji, adapter do badania przedłużaczy oraz futerał transportowy na przyrząd i przewody.

Dane techniczne

 • Zasilanie
  • Napięcie: 230V a.c. ±10%
  • Pomiar napięcia: ±2% ±1V
  • Pomiar częstotliwości: ±1% ±0,1Hz
 • Pomiar rezystancji przewodu uziemiającego (tylko
  PAT350)

  • Napięcie rozwarcia: 9V a.c. ±10%
   ±0,1V (zasilanie: 230V 50Hz)
  • Pomiar prądem 10A: 10A rms ±20%
   ±0,5A na 0,1Ω
  • Pomiar prądem 25A: 25A rms ±5%
   ±0,5A na 0,1Ω
  • Dokładność:
   • ±5% ±3cyfry (0 do
    0,49Ω)
   • ±5% ±5cyfr (0,5 do
    0,99Ω)
  • Rozdzielczość: 10mΩ (0 do 1,99Ω)
  • Zakres wyświetlany: 0 do 1,99Ω
  • Zerowanie: do 1,00Ω
  • Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1
   sek. do 20 sek.
 • Pomiar ciągłości
  Uwaga:
  Pomiar ciągłości jest pomiarem DC wykonywanym automatycznie w obu
  kierunkach.
  Jako wynik pokazywana jest wartość średnia z obu pomiarów.

  • Napięcie pomiarowe: 4,0V d.c. -0% +10% (przy rozwarciu)
  • Prąd pomiarowy: 200mA -0% +10% ±5mA (na
   obciążeniu 2Ω)
  • Dokładność:
   • ±5% ±3 cyfry (0 do
    9,49Ω)
   • ±5% ±5 cyfr (0,5 do
    0,99Ω)
  • Rozdzielczość: 10mΩ (1 do 19,99Ω)
  • Zakres wyświetlany: 0 do 19,99Ω
  • Zerowanie: do 9,99Ω
  • Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1
   sek. do 20 sek.
 • Pomiar rezystancji izolacji
  • Napięcie pomiarowe:
   • 250V d.c. -0% +25% napięcie rozwarcia
   • 500V d.c. -0% +25% napięcie rozwarcia
    (500V d.c. na obciążeniu 0,5MΩ)
  • Dokładność (230V):
   • ±2% ±5 cyfr (0 do
    19,99MΩ
   • ±5% ±10 cyfr (20 do
    99,99MΩ
  • Rozdzielczość: 0,0M1Ω (0,10 do
   99,99MΩ)
  • Zakres wyświetlany: 0 do 99,99MΩ
  • Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1
   sek. do 1 minuty
 • Zastępczy prąd upływowy
  • Napięcie pomiarowe: 40V a.c. ±10%
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci 50Hz
  • Dokładność: ±5% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość: 0,01mA
  • Zakres wyświetlany: 0 do 19,99mA
  • Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1
   sek. do 1 minuty
  • Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%
 • Różnicowy prąd upływowy
  • Napięcie pomiarowe: nominalne sieci 230V a.c.
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci 50Hz
  • Dokładność: ±5% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość: 0,01mA
  • Zakres wyświetlany: 0 do 19,99mA
  • Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%
 • Dotykowy prąd upływowy
  • Napięcie pomiarowe: nominalne sieci 230V a.c.
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieci 50Hz
  • Dokładność: ±5% ±5 cyfr
  • Rozdzielczość: 0,01mA
  • Zakres wyświetlany: 0 do 10,00mA
  • Czas trwania pomiaru: ustawiany przez użytkownika od 1
   sek. do 5 sek.
  • Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%
 • Pomiar poboru mocy
  • Napięcie pomiarowe: nominalne sieci 230V a.c.
  • Dokładność:
   • ±5% ±10 cyfr (0 do 99VA)
   • ±5% ±50 cyfr (100VA do 999VA)
   • ±5% ±100 cyfr (1000VA do
    3700VA
   • Rozdzielczość: 1VA (0 do 3700VA)
   • Zakres wyświetlany: 0 do 3,99kVA
   • Wyniki przeliczane do napięcia 230V +10%
   • Wynik pokazuje obciążenie w VA
 • Pomiar przedłużaczy
  Pomiar zawiera pomiar rezystancji izolacji oraz rezystancję przewodu
  uziomowego

  • Napięcie testu biegunowości: 12V
  • Biegunowość:
   • Kabel OK
   • Fazowy neutralny – zwarcie
   • Fazowy neutralny – skrzyżowane
   • Fazowy/neutralny – przerwa
 • Próba na przebicie
  • Napięcie próby
   • 1500V a.c. dla Klasy I
   • 3000V a.c. dla Klasy II
   • Prąd pomiarowy: < 3,5mA prąd zwarcia przy napięciu zasilania 253V
   • Dokładność pomiaru prądu: ±5%
    ±5 cyfr
   • Rozdzielczość: 0,01mA
   • Zakres wyświetlany: 0 do 3,0mA
   • Czas trwania pomiaru: kontrolowany przez
    użytkownika
 • Badanie przenośnych wyłączników
  różnicowoprądowych 30mA (RCD)

  • Napięcie pomiarowe: nominalne sieciowe 230V
  • Częstotliwość pomiarowa: nominalna sieciowa 50Hz
  • Dokładność prądu pomiarowego:
   • Dla ½ x I: -8% do -2%
   • Dla 1 x I (0° i 180°), 5 x I
    (0° i 180°): +2% do +8%
   • Dokładność czasu wyzwolenia: ±1%
    ±5 cyfr
   • Rozdzielczość czasu wyzwolenia: 0,1ms
   • Zakres wyświetlany:
    • Dla ½ x I: 0 do 1999ms
    • Dla 1 x I, 5 x I: 0 do 300ms
    • Dla 5 x I, 5 x I: 0 do 40ms
 • Test bezpiecznika
  • Napięcie pomiarowe: 3,3V
  • Ostrzeżenie: dźwiękowy sygnał gdy bezpiecznik jest
   sprawny
 • Bezpieczeństwo
  Seria PAT300 spełnia wymagania normy IEC 61010-1:2001 (PN)
  Przewody pomiarowe spełniają wymagania IEC 61010-031:2002 (PN)
  Kategoria przepięciowa 300V do ziemi

  • Temperatura pracy: 10 do +50°C
  • Temperatura magazynowania: -20 do +60°C
  • Wilgotność:
   • 90%RH przy od -10 do +30°C
   • 75%RH przy +30° do +50°C
   • Szczelność obudowy: IP40
  • Waga:
   • PAT310 (sam przyrząd): 3,5kg
   • PAT350 (sam przyrząd): 4,5kg
  • Wymiary
   • Tylko przyrząd: 175 x 320 250mm
   • Z futerałem: 190 x 400 x 290mm

 

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.