PAT120

Produkt dostępny na zamówienie

2617,00 
2127,64  netto
Kategoria: testery maszyn i urządzeń
Producent: Megger

Produkt dostępny na zamówienie

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: PAT120 Kategoria:
 • Wynik pomiaru oceniany w kategoriach pozytywny/negatywny odpowiednio: parafką albo krzyżykiem
 • Zasilanie bateryjne z opcją zasilania akumulatorowego
 • Zastosowanie napięcia probierczego 250 V do bezpiecznych pomiarów rezystancji izolacji i prądów upływowych sprzętu komputerowego i urządzeń wyposażonych w zabezpieczenia przepięciowe
 • Testowanie bezpieczeństwa przenośnego i stacjonarnego sprzętu elektrycznego
 • Pomiar zastępczego prądu upływu
 • Testowanie przewodów zabezpieczonych wyłącznikami RCD 10 mA i 30 mA
 • W modelu PAT150 możliwość ręcznego definiowania kryteriów akceptacji i pomiar prądów upływowych napięciem sieci
 • Solidna, zabezpieczona gumą obudowa z zamocowaną na stałe pokrywą płyty czołowej i oknem wyświetlacza z hartowanego szkła, odpornego na zarysowania.

Testery serii PAT100 umożliwiają szybkie i proste testowanie bezpieczeństwa sprzętu elektrycznego w dowolnym miejscu – w biurach, placówkach handlowych, szkołach, hotelach czy przedsiębiorstwach. Ze względu na łatwość opanowania obsługi i funkcjonalność, mierniki doskonale nadają się do prowadzenia szkoleń.

Przyrządy serii PAT100 są wyjątkowo trwałe dzięki obudowie chronionej gumą i osłonie wyświetlacza wykonanej z hartowanego szkła odpornego na zarysowania.

Zasilanie bateryjne sprawia, ze przyrządy serii PAT100 idealnie nadają się do przeprowadzania pomiarów w miejscach, gdzie zasilanie z sieci elektrycznej jest niedostępne, utrudnione albo niebezpieczne, Mierniki serii PAT100 spełniają wszystkie wymagania norm brytyjskich i europejskich w zakresie badania bezpieczeństwa urządzeń elektrycznych.

Grupy testów

Grupy testów umożliwiają automatyczne wykonanie prawidłowej sekwencji pomiarów przy minimalnym udziale użytkownika, co pozwala na uproszczenie testów, skrócenie czasu badania i uniknięcie błędów podczas wykonywania pomiarów.

 • W modelu PAT120 dostępne sa trzy grupy testów przeznaczone do badania odpowiednio: urządzeń klasy ochronności I, urządzeń klasy ochronności II oraz przedłużaczy i przewodów zasilających IEC.
 • Stałe wartości graniczne dla wyników pozytywnych.
 • Możliwość wyboru napięcia probierczego w pomiarze rezystancji izolacji przed rozpoczęciem testu: 500 V (domyślne) albo 250 V.
 • Prąd upływowy mierzony metodą „zastępczego prądu upływu”, niewymagającą zasilania z sieci elektrycznej podczas testu.

Test ciągłości

Przeznaczony do badania ciągłości połączeń między dostępnymi dla dotyku metalowymi częściami urządzeń (klasy ochronności I) i przewodem PE.

Test wykonywany jest prądem stałym o wartości 200 mA w obu kierunkach przepływu, zgodnie z brytyjskimi i międzynarodowymi przepisami lub zaleceniami. Test ciągłości prądem o tej wartości może być bezpiecznie wykonywany na urządzeniach, w których wyższe prądy pomiarowe mogłyby spowodować uszkodzenie.

Pomiar rezystancji izolacji

Celem pomiaru rezystancji izolacji jest sprawdzenie odseparowania wszystkich dostępnych części metalowych (przewodzących) badanego urządzenia od przewodów czynnych (L–N). Test ten jest zazwyczaj wykonywany napięciem stałym 500 V. W miernikach serii PAT100 napięcie probiercze stabilizowane jest na stałym poziomie aż do minimalnej wartości rezystancji 0,5 MΩ.

We wszystkich modelach serii PAT100 dostępne jest napięcie probiercze 250 V przeznaczone do badania izolacji w sprzęcie komputerowym, urządzeniach i przedłużaczach wyposażonych w zabezpieczenia przepięciowe oraz wszędzie tam, gdzie zastosowanie napięcia 500 V może być niepożądane.

Pomiar zastępczego prądu upływu

Metoda pomiaru zastępczego prądu upływu pozwala zmierzyć wartości przemiennych prądów upływowych, które mogą znacząco różnić się od wyników uzyskanych w pomiarach rezystancji izolacji napięciem stałym. Pomiar zastępczego prądu upływu wykonywany jest napięciem mniejszym niż 40 V AC i nie wymaga zasilania z sieci.

Pomiar zastępczego prądu upływu po odpowiednim przeskalowaniu wyniku używany jest do określenia rzeczywistych wartości prądu w przewodzie ochronnym i dotykowego prądu upływu. Pomiar ten stosowany jest jako uzupełnienie badania izolacji napięciem stałym lub w przypadkach, gdy konwencjonalny pomiar rezystancji izolacji napięciem stałym mógłby uszkodzić badany sprzęt.

Pomiar zastępczego prądu upływu nie uruchamia badanego sprzętu, stąd może być stosowany w przypadkach, w których praca urządzeń podczas wykonywania testu jest niepożądana.
Testowanie przenośnych wyłączników różnicowoprądowych (PRCD)

Przenośne wyłączniki różnicowoprądowe można testować miernikiem PAT150. Nie jest konieczne użycie zasilania sieciowego niezabezpieczonego wyłącznikiem RCD, ponieważ tester PAT150 nie wyzwala zewnętrznych wyłączników różnicowoprądowych. Mierzony jest czas zadziałania wyłączników RCD 10 mA i 30 mA i sprawdzana poprawność działania przycisku testu ręcznego.

Testowanie źródeł zasilania SELV (bezpiecznego niskiego napięcia bez uziemienia funkcjonalnego)

Źródła zasilania SELV badane są w celu sprawdzenia, czy napięcie wyjściowe nie przekracza maksymalnych wartości granicznych określonych w normach międzynarodowych dla tego typu źródeł.
Miernik PAT150 dopuszcza pomiar do maksymalnej wartości 50 V, z oceną wyniku w kategoriach
pozytywny/negatywny zgodnie z przyjętymi kryteriami dla badanego źródła SELV.

Pomiar różnicowego prądu upływu, dotykowego prądu upływu i test funkcjonalny

Tester PAT150 posiada funkcję pomiaru prądów upływowych napięciem sieci zasilającej. Zaletą tej metody jest jednoczesne wykonanie testu funkcjonalnego badanego urządzenia, które jest uruchamiane napięciem sieci podczas pomiaru.

Żywotność baterii zasilających

Testery PAT120 i PAT150 zasilane są bateriami alkalicznymi lub ogniwami akumulatorowymi NiMH. Baterie wystarczają zazwyczaj na 4 dni pracy przy założeniu 120 pomiarów dziennie. W przypadku modelu PAT150R ogniwa akumulatorowe można ładować wewnątrz przyrządu.

Dane techniczne

WARUNKI ŚRODOWISKOWE:
Temperatura odniesienia 20°C
Wilgotność Wilgotność znamionowa
TEST CIĄGŁOŚCI
Napięcie pomiaru

Napięcie graniczne: +4V DC
-0% +10% (na otwartym obwodzie

Prąd pomiarowy  200 mA w obu kierunkach przewodzenia
-0% +50 mA (przy obciążeniu 2 Ω)
Dokładność pomiaru

Rezystancja: ±5% ± 3 cyfry
(0 do 19,99 Ω)

Rozdzielczość rezystancji 10 mΩ
Zakres wyświetlania 0,01 Ω do 19,99 Ω
Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych Zerowanie rezystancji do 9,99 Ω
Czas trwania testu Wybierany przez użytkownika z zakresie od 2 do 20 sekund albo wybierany podczas testu do 180 sekund
  POMIAR REZYSTANCJI IZOLACJI
Napięcie probiercze

250 V DC -0% +25% na otwartym obwodzie
500 V DC -0% +25% na otwartym obwodzie
Napięcie utrzymywane na poziomie ≥ 500 V DC -0% na obciążeniu ≥ 0,5 MΩ

Prąd zwarciowy / prąd ładowania < 2 mA DC
Dokładność pomiaru ±3% ± 10 cyfr (0 do 19,99MΩ)
Rozdzielczość 0,01 MΩ
Zakres wyświetlania 0,10 MΩ do 99,99 MΩ
Czas trwania pomiaru Wybierany przez użytkownika z zakresie od 2 do 20 sekund albo wybierany podczas testu do 180 sekund
POMIAR ZASTĘPCZEGO PRĄDU UPŁYWU
 Dokładność pomiaru ± 5% ± 3 cyfry
 Napięcie pomiarowe < 50 V
 Częstotliwość napięcia 50 Hz
 Rozdzielczość pomiaru 0,01 mA
 Zakres wyświetlania 0,10 do 19,99 mA
 Czas trwania testu Wybierany przez użytkownika z zakresie od 2 do 5 sekund.
 Korekcja wyniku Odczyt skalowany do 230 V
  POMIAR RÓŻNICOWEGO PRĄDU UPŁYWU
 Napięcie pomiaru  Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
 Częstotliwość napięcia  50 Hz
 Dokładność pomiaru  ±5% ± 3 cyfry
 Rozdzielczość  0,01 mA
 Zakres wyświetlania  0,10 do 19,99 mA
 Czas trwania testu  Wybierany przez użytkownika z zakresie od 2 do 5 sekund.
  POMIAR PRĄDU DOTYKOWEGO
 Napięcie pomiaru  Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
 Częstotliwość napięcia  50 Hz
 Dokładność pomiaru  ±5% ± 3 cyfry
 Rozdzielczość  0,01 mA
 Zakres wyświetlania  0,10 do 3,99 mA
 Czas trwania testu  Wybierany przez użytkownika z zakresie od 2 do 5 sekund.
  POMIAR NAPIĘCIA ŹRÓDŁA SELV
 Zakres pomiaru  0 do 300 V AC
 Dokładność pomiaru  ± 3% ± 3 cyfry
 Rozdzielczość  0,1 V AC
 Zakres wyświetlania  0,1 do 300 V AC
  BADANIE PRZEDŁUŻACZY I PRZEWODÓW IEC
Badanie obejmuje pomiar rezystancji izolacji i ciągłość przewodu ochronnego.
 Napięcie pomiarowe Ciągłość: 5 V
Izolacja: 500 V / 250 V
 Polaryzacja Przewód OK
Zwarcie faza–neutralny
Zamiana przewodów fazowego i neutralnego
Przerwa faza–neutralny
  TEST PRZENOŚNYCH WYŁĄCZNIKÓW RÓŻNICOWOPRĄDOWYCH (PRCD)
 Napięcie pomiarowe  Znamionowe napięcie zasilania 230 V AC
 Częstotliwość napięcia  50 Hz
 Dokładność prądu pomiar.  +2% do +8% (IΔn, 5IΔn)
 Dokładność pomiaru czasu działania  ± 1% ± 1 ms
 Rozdzielczość pomiaru  0,01 ms
 Zakres wyświetlania  0 do 200 ms (IΔn)
 0 do 40 ms (5IΔn)
  TEST ZASILANIA SIECIOWEGO
 Pomiar częstotliwości  50/60Hz
 Zakres pomiaru napięcia  40 do 300 V AC
 Dokładność pomiaru  ± 3% ± 3 cyfry
 Rozdzielczość  0,1 V AC
 Zakres wyświetlania  40 do 300 V AC
  TEST OBWODU
(wstępny test wykonywany automatycznie bez udziału użytkownika)
 Napięcie pomiarowe  5 V
 Częstotliwość napięcia  50 Hz
 Prąd zwarciowy  < 100 mA
  BEZPIECZEŃSTWO
Przyrządy spełniają wymagania normy IEC 61010–1: 2012
Przewody pomiarowe spełniają wymagania normy IEC 61010–031: 2005
PAT150: przyrząd spełnia kryteria kategorii pomiarowej CAT III 300 V faza–ziemia
Bezpiecznik obwodu zasilania sieciowego 250 V rms
  KOMPATYBILNOŚĆ ELEKTROMAGNETYCZNA
Przyrządy spełniają wymagania norm IEC 61326–1:2006 i IEC 61326–2–2:2005

Bezpiecznik w wersji przeznaczonej na rynek brytyjski
Wtyczka kabla zasilającego w testerze PAT150 przeznaczonym na rynek UK wyposażona jest w bezpiecznik F 100 mA, 250 V, 5 x 20 mm HBC

 Temperatura robocza  0°C do +40°C
 Temperatura przechowyw.  –20°C do +60°C
 Wilgotność względna  90% w temp. +10 do +30°C
 75% w temp. +30 do +40°C
 Maksymalna wysokość. n.p.m.  2000 m z zachowaniem specyfikacji bezpieczeństwa
 Klasa szczelności  IP40 (z zamknięta pokrywą)
 Typ baterii zasilających  8 x 1,5 V typ AA, alkaliczne (napięcie zasilania 12V DC),
 albo 8 ogniw akumulator. NiMH, wielkość AA (napięcie zasilania 9,6V DC)
 Żywotność baterii  Ponad 1000 pełnych testów urządzeń Klasy I przy zasilaniu bateriami alkalicznymi 3400 mAh
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.