/
/
/
/
Miernik rezystancji izolacji MIC-5010 z certyfikatem kalibracji

Miernik rezystancji izolacji MIC-5010 z certyfikatem kalibracji

8500,00 
6910,57  netto
Kategoria: mierniki rezystancji izolacji
Producent: Sonel

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: WMPLMIC5010 Kategoria:

Miernik MIC-5010 jest przyrządem otwierającym serię nowych przyrządów MIC. Zapewnia przeprowadzenie następujących pomiarów:

 • rezystancji izolacji – napięciem wybieranym spośród 100, 250, 500, 1000, 2500 lub 5000 V.
 • rezystancji izolacji – dowolnym, wybranym przez użytkownika napięciem z zakresu 50..5000 V (z krokiem 10 lub 25 V).
 • współczynników DAR, PI lub Ab1, Ab2.
 • rezystancji izolacji napięciami narastającymi schodkowo (SV)
 • wskaźnika rozładowania dielektryka (DD).
 • ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem ≥200 mA,
 • umożliwia ustawiane limitu minimalnej rezystancji izolacji i maksymalnej rezystancji RCONT.

W nowej rodzinie mierników izolacji Sonela zastosowano unikalne algorytmy, pozwalające na rozpoznanie charakteru napięcia występującego na obiekcie, dzięki czemu przyrząd potrafi określić, czy napięcie to jest napięciem sieciowym – wówczas pomiar nie zostanie wykonany czy też jest to napięcie wygenerowane przez pole elektromagnetyczne – wówczas pomiar zostanie wykonany. Umożliwia to prowadzenie pomiarów w obecności bardzo silnych pól elektromagnetycznych tam, gdzie dotychczas było to niewykonalne.

Istotnym parametrem przyrządu jest maksymalna mierzona wartość rezystancji izolacji wynosząca 15 TΩ. Maksymalny prąd pomiarowy wynosi 1,2 mA lub 3 mA, co gwarantuje naładowanie obiektu o dużej pojemności w krótkim czasie. Każdy pomiar, zarówno w przypadku upływu zaprogramowanego czasu, jak też ręcznego przerwania, kończy się rozładowaniem obiektu przez miernik.

Przyrząd wyposażony jest w akcesoria, gwarantujące bezpieczeństwo podczas pomiarów wszystkimi dostępnymi napięciami – zarówno przewody pomiarowe, sondy, jak i krokodyle spełniają niezwykle rygorystyczne normy (gwarantowana wytrzymałość napięciowa do 11 kV dla przewodów pomiarowych oraz 5,5 kV dla krokodyli i sond pomiarowych).

Standardowo akcesoria dostarczane są wraz z poręcznym futerałem. Duża odporność urządzenia na zakłócenia sprawiła, że do pomiarów można wykorzystać przewody o długości nawet 20 m.

Wyniki pomiarów można zapisywać do wbudowanej pamięci o pojemności 990 komórek(11880 wpisów). Dane z pamięci można transmitować do komputera PC poprzez kabel USB lub bezprzewodowo poprzez dodatkowy adapter OR-1 (USB).

 

 

Jak działa MIC-5010 - prezentacja funkcji pomiarowych
Artykuły prasowe:

 

Dane techniczne

Pomiar rezystancji izolacji:

 • napięcie pomiarowe wybierane w zakresie 50..1000 V co 10 V, w zakresie 1000 V…5000 V co 25 V,
 • ciągłe wskazanie mierzonej rezystancji izolacji lub prądu upływu,
 • samoczynne rozładowanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru rezystancji izolacji,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych,
 • odmierzane czasy pomiaru T1, T2 i T3 dla pomiaru jednego lub dwóch współczynników absorpcji z zakresu 1…600 s,
 • ustawiany czas pomiaru – maksymalnie 99’59”,
 • pomiar współczynników absorpcji AB1, AB2, DAR, PI,
 • wskazanie rzeczywistego napięcia pomiarowego podczas pomiaru,
 • maksymalny prąd pomiarowy 1,2 mA lub 3 mA,
 • zabezpieczenie przed pomiarem obiektów pod napięciem,
 • pomiar rezystancji izolacji metodą dwu- oraz trójprzewodową,
 • pomiary z wykorzystaniem przewodów długości do 20 m,
 • pomiar napięciem narastającym schodkowo (SV),
 • pomiar współczynnika rozładowania dielektryka (DD).

Wysoka odporność na zakłócenia – filtry cyfrowe dla pomiarów przy dużych zakłóceniach (10 s, 30 s, 60 s).

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych zgodnie z PN-EN 61557-4 prądem >200 mA.

Ustawiane limity minimalnej rezystancji izolacji oraz maksymalnej rezystancji RCONT.

Pomiar pojemności podczas pomiaru RISO.

Pomiar prądu upływu podczas pomiaru rezystancji izolacji.

Pomiar napięć stałych i przemiennych w zakresie 0…600 V.

Pamięć 990 komórek (11880 wpisów) wraz z możliwością bezprzewodowego przesłania danych do komputera PC (za pomocą adaptera USB – OR-1) lub poprzez kabel USB.

Zasilanie z pakietów akumulatorów.

Podświetlana klawiatura.

Przyrząd spełniają wymagania normy PN-EN 61557.

 

Pomiar rezystancji izolacji (dwuprzewodowy)
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2: 50k…15,0 TΩ (IISOnom = 1,2 mA lub 3 mA)

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,0…999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 10 cyfr)
1,00…9,99 MΩ 0,01 MΩ
10,0…99,9 MΩ 0,1 MΩ
100…999 MΩ 1 MΩ
1,00…9,99 GΩ 0,01 GΩ
10,0…99,9 GΩ 0,1 GΩ
100…999 GΩ 1 GΩ ±(3,5% w.m. + 10 cyfr)
1,00…9,99 TΩ 0,01 TΩ ±(7,5% w.m. + 10 cyfr)
10,0…15,0 TΩ 0,1 TΩ ±(10% w.m. + 10 cyfr)

Wartości mierzonej rezystancji izolacji w zależności od napięcia pomiarowego

Napięcie UISO Zakres pomiarowy
250 V 500 GΩ
500 V 1,00 TΩ
1000 V 2,00 TΩ
2500V 5,00 TΩ
5000V 15,0 TΩ

Pomiar prądu upływu

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0…ILmax m, µ, n [A] Obliczana na podstawie
wskazań rezystancji
 • ILmax – maksymalny prąd przy zwarciu przewodów,
 • rozdzielczość i jednostki wynikają z zakresu pomiarowego rezystancji izolacji

Pomiar rezystancji izolacji napięciem narastającym schodkowo

Napięcie docelowe Sekwencja pomiarowa
1 kV 200, 400, 600, 800, 1000 V
2,5 kV 0,5, 1, 1.5, 2, 2,5 kV
5 kV 1, 2, 3, 4, 5 kV

Pomiar ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem >200 mA
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-4: 0,12…999 Ω

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0.00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…999 Ω 1 Ω ±(4% w.m. + 3 cyfry)
 • Napięcie na otwartych zaciskach: 4..24 V
 • Prąd wyjściowy przy R 200 mA (ISC: 200..250 mA)
 • Kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych
 • Prąd przepływający w dwóch kierunkach, wyświetlana wartość średnia rezystancji

Pomiar pojemności

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
1…999 nF 1 nF ±(5% m.w. + 5 cyfr)
1,00…49,99 µF 0,01 µF
 • Wyświetlanie wyniku pomiaru pojemności po pomiarze RISO

Pomiar napięcia stałego oraz przemiennego

Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy
0.0…29,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 20 cyfr)
30,0…299,9 V 0,1 V ±(2% w.m. + 6 cyfr)
300…600 V 1 V ±(2% w.m. + 2 cyfr)
 • Zakres częstotliwości: 45…65Hz

Skrót „w.m.” oznacza „wartość mierzoną”

Chcesz dowiedzieć się więcej o produkcie?
Przejdź na stronę Sonel >

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.