/
/
/
/
MPI 520 – Miernik parametrów instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

MPI 520 – Miernik parametrów instalacji elektrycznych z certyfikatem kalibracji

6650,00 
5406,50  netto
Kategoria: mierniki wielofunkcyjne
Producent: Sonel

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: WMPLMPI520 Kategoria:
Miernik wielofunkcyjny MPI 520 zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich pomiarów w instalacji elektrycznej przewidzianych normą PN-EN 61557:
 • impedancja pętli zwarcia – dokładny pomiar również w obwodach z wyłącznikami RCD,
 • parametry wyłączników RCD,
 • rezystancja izolacji,
 • rezystancja uziemienia,
 • ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych.

Z powodzeniem zastępuje pojedyncze urządzenia stosowane do pomiarów przeciw porażeniowych. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań owocuje dodatkowymi funkcjami i możliwościami, upraszczającymi wykonywanie pomiarów. Obudowa mpi 520 wykonana w stopniu ochrony IP54 jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne, zaś ustawiana w kilku możliwych położeniach pokrywa pozwala na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

Artykuł prasowy: AutoISO – szybsze pomiary to oszczędność pieniędzy.

Dane techniczne MPI 520

Pomiary impedancji pętli zwarciowej:

 • pomiar impedancji prądem rzędu 23 A (44 A przy napięciu międzyfazowym) – rezystor zwarciowy Rzw = 10 Ω,
 • zakres napięć pomiarowych: 95…440 V, częstotliwości 45…65 Hz,
 • pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01 Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn ≥ 30 mA bez ich zadziałania,
 • automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego,
 • pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2 m, 5 m, 10 m, 20 m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT).

Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B:

 • pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000 mA,
 • funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15 mA),
 • kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny),
 • pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym,
 • pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn ,
 • pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika,
 • wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów,
 • możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD,
 • pomiary dla napięcia 95…270 V.

Pomiary rezystancji izolacji MPI 520:

 • napięcia pomiarowe: 50 V, 100 V, 250 V, 500 V i 1000 V,
 • pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ,
 • możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko,
 • zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru,
 • samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru,
 • automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000 C,
 • akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji.

Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych MPI 520:

 • pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach,
 • pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną,
 • autokalibracja przewodów pomiarowych – możliwość stosowania przewodów dowolnej długości.

Pomiary rezystancji uziemienia MPI 520:

 • pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi,
 • wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60 Hz.

Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej.

Pomiar napięcia, częstotliwości oraz – przy użyciu dodatkowych cęgów – prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej).

Sprawdzanie kolejności faz.

Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), wyjście USB do komputera PC.

Zasilanie z baterii lub akumulatora (opcja).

Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557.

 

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13…1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45…65 Hz

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50…1999,9 Ω

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr)
200…1999 Ω 1 Ω
 • napięcie nominalne: 95…270 V
 • częstotliwość: 45…65 Hz

Pomiar rezystancji uziemienia RE
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 5:

 • 0,5 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
 • 0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V
Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…9,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω 0,1 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
100…999 Ω 1 Ω
1,00…1,99 kΩ 0,01 kΩ

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557 – 2:

 • dla UN = 50 V: 50 kΩ…250 MΩ
 • dla UN = 100 V: 100 kΩ…500 MΩ
 • dla UN = 250 V: 250 kΩ…1 GΩ
 • dla UN = 500 V: 500 kΩ…2 GΩ
 • dla UN = 1000 V: 1 MΩ…3 GΩ
Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy**)
0…1999 kΩ 1 kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr)
2,00…19,99 MΩ 0,01 MΩ
20,0…199,9 MΩ 0,1 MΩ
200…999 MΩ 1 MΩ
1,00…3,00 GΩ 0,01 GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia.
**) podczas pomiarów z użyciem wtyczki UNI-Schuko występuje dodatkowy błąd ±2%.

Wskazania kolejności faz

 • Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • Zakres napięć sieci UL-L: 100…440 V (45…65 Hz)
 • Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Pomiar napięcia i prądu przemiennego, cosφ oraz mocy

 • Pomiar mocy P, Q, S: 0…200k (W, Var, VA).
 • Pomiar prądu przemiennego (True RMS) przy użyciu cęgów (0…400 A), max. rozdzielczość 0,1 mA
 • Pomiar napięcia ULN: 0…440 V
 • Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0…65,0 Hz
 • Pomiar częstotliwości dla napięć 50…440 V w zakresie 45,0…65,0 Hz (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra)
 • Pomiar cosφ: 0,00…1,00 (rozdzielczość 0,01)

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA

Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy
0,00…19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry)
20,0…199,9 Ω 0,1 Ω
200…400 Ω 1
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCDKrotnośćZakres RozdzielczośćBłąd podstawowyOgólnego
typu i
krótko-
zwłoczny0,5*IΔn0…300 ms

1 ms

± (2% w.m. + 2 cyfry)
(dla RCD o IΔn=10 mA
i pomiaru 0,5xIΔn
błąd:
±(2% w.m. + 3 cyfry)

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.