/
/
/
/
MI 3125 ST EurotestCOMBO + A 1271 Futerał + Gwarancja do 3 lat!

MI 3125 ST EurotestCOMBO + A 1271 Futerał + Gwarancja do 3 lat!

4140,00 
3365,85  netto
Kategoria: mierniki wielofunkcyjne
Producent: Metrel

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: MI 3125 ST Kategoria:


MI 3125 ST EurotestCOMBO + A 1271 Futerał + Gwarancja do 3 lat!
Sieci: TT/TN

Miernik parametrów instalacji elektrycznych MI 3125 oraz MI 3125BT EurotestCOMBO jest wielofunkcyjnym, profesjonalnym, przenośnym przyrządem przeznaczonym do wykonywania wszystkich pomiarów wymaganych przy kompleksowej ocenie instalacji elektrycznych w budynkach mieszkalnych.

Miernik występuje w następujących wersjach (patrz tabela porównanie modeli):
Każda pozwala na pomiar: rezystancji izolacji, impedancji pętli zwarcia bez wyzwalania RCD, wyłączników RCD, ciągłości, wirowania faz, uziemienia.

– MI 3125BT: pomiar RCD: A, AC, B, komunikacja z PC i pamięć, wbudowany bluetooth.
– MI 3125: pomiar RCD: A, AC, brak komunikacji z PC i pamięci.

Cechy i funkcje

Mierniki: MI 3125 / MI 3125BT umożliwiają wykonanie następujących testów i pomiarów:

 • Napięcia i częstotliwości,
 • Ciągłości,
 • Rezystancji izolacji,
 • Testy wyłączników RCD typu AC, A
 • Testy wyłączników RCD typu B (tylko wersja MI3125B, MI3125BT)
 • Impedancji pętli zwarcia w tym bez wyzwalania wyłączników RCD,
 • Impedancji linii,
 • Kolejności wirowania faz,
 • Pomiary rezystancji uziemienia

Modele

 

Funkcje MI3125* MI3125BT
Napięcie TRMS Tak Tak
Częstotliwość Tak Tak
Kolejność faz L1-L2-L3 Tak Tak
50 V – 1 kV / 2,5 kV PI DAR Tak / – Tak / –
Ciągłość (200mA) Tak Tak
Małe rezystancje (7 mA) Tak
Zlinii, Ipsc, DeltaU / tab. bezpieczników Tak Tak
Zpętli, Lpfc/ tab. bezpieczników Tak Tak
RCD t, Uc
RCD I ramp, Uc
Auto
AC/A AC/A/B
Uziemienie 3-przewodowe Tak** Tak
Wsparcie dla systemów IT / IMD, ISFL Tak / – Tak / –
Wtyczki typu Comannder Opcja Opcja
Bluetooth Tak
Komunikacja z PC Tak

*Dostępny w promocji do końca wyczerpania zapasów.
** Funkcja dostępna w modelu MI 3125 od wersji sprzętowej 3.XX

Dane techniczne

Rezystancja izolacji
Rezystancja izolacji (znamionowe napięcia 50 VDC, 100 VDC i 250 VDC)
Zakres pomiarowy zgodnie z normą PN – EN61557 wynosi 0.25 MΩ – 199.9 MΩ.

Zakres pomiarowy (MΩ) Rozdzielczość (MΩ) Dokładność
0.00 – 19.99 0.01 ±(5 % w.w.* + 3 cyfry)
20.0 – 99.9 0.1 ±(10 % w.w.)
100.0 – 199.9 ±(20 % w.w.)

* w.w. – wartość wskazana
Rezystancja izolacji (znamionowe napięcia 500 VDC i 1000 VDC)
Zakres pomiarowy zgodnie z normą PN – EN61557 wynosi 0.15 MΩ – 1 GΩ.

Zakres pomiarowy (MΩ) Rozdzielczość(MΩ) Dokładność
0.00 – 19.99 0.01 ±(5 % w.w.+ 3 cyfry)
20.0 – 199.9 0.1 ±(5 % w.w.)
200 – 999 1 ±(10 % w.w.)

Napięcie

Zakres pomiarowy (V) Rozdzielczość (V) Dokładność
0 – 1200 1 ±(3 % w.w + 3 cyfry)

Nominalne napięcia ……………………… 50 VDC, 100 VDC, 250 VDC, 500 VDC, 1000 VDC
Napięcie otwartego obwodu …………….. -0 % / +20 % nominalnego napięcia
Prąd pomiarowy ………………………….. min. 1 mA przy RN=UNx1 kΩ/V
Prąd zwarciowy…………………………….. maks. 3 mA
Liczba możliwych pomiarów …………….. > 1200, przy w pełni naładowanych bateriach
Automatyczne rozładowanie testowanego układu.
Ciągłość

 • Rezystancja R MAŁAΩ

Zakres pomiarowy zgodnie z normą PN – EN61557 wynosi 0.16 Ω – 1999 Ω.

Zakres pomiarowy R (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność
0.00 – 19.99 0.01 ±(3 % w.w. + 3 cyfry)
20.0 – 199.9 0.1 ±(5 % w.w)
200 – 1999 1

Napięcie otwartego obwodu ………….. 6.5 VDC – 9 VDC
Prąd pomiarowy …………………………… min. 200 mA na rezystancji 2 Ω
Kompensacja przewodów pomiarowych do 5 Ω
Liczba możliwych pomiarów ………….. > 2000, przy w pełni naładowanych bateriach
Automatyczna zmiana polaryzacji napięcia pomiarowego.

 • Rezystancja ciągłości
Zakres pomiarowy (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność
0.0 – 19.9 0.1 ±(5 % w.w. + 3 cyfry)
20 – 1999 1

Napięcie otwartego obwodu ……………. 6.5 Vdc – 9 Vdc
Prąd zwarciowy …………………………… maks. 8.5 mA
Kompensacja przewodów pomiarowych do 5 Ω

Sprawdzanie wyłączników różnicowoprądowych RCD

 • Ogólne dane techniczne

Znamionowy prąd różnicowy (A, AC)..10 mA,30 mA,100 mA, 300 mA,500 mA,1000 mA
Dokładność znamionowego
prądu różnicowego ………………………. -0 / +0.1xIΔ; IΔ = IΔN, 2xIΔN, 5xIΔN
-0.1xIΔ / +0; IΔ = 0.5xIΔN ; dla normy AS/NZ: ± 5 %
Kształt prądu pomiarowego …………… Sinusoidalny (AC), impulsowy (A), stałoprądowy (B)
Składowa stała prądu impulsowego … 6 mA (typowo)
Typ wyłącznika RCD ……………………. G (ogólnego przeznaczenia), S (selektywny)
Faza prądu pomiarowego. ……………. 0 º lub 180 º
Zakres napięcia …………………………. 50 V – 264 V (45 Hz – 65 Hz)

IΔN × 1/2 IΔN × 1 IΔN × 2 IΔN × 5 RCD IΔ
IΔN (mA) AC A B AC A B AC A B AC A B AC A B
10 5 3.5 5 10 20 20 20 40 40 50 100 100
30 15 10.5 15 30 42 60 60 84 120 150 212 300
100 50 35 50 100 141 200 200 282 400 500 707 1000
300 150 105 150 300 424 600 600 848 n.a. 1500 n.a. n.a.
500 250 175 250 500 707 1000 1000 1410 n.a. 2500 n.a. n.a.
1000 500 350 500 1000 1410 n.a. 2000 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

n.a. …………………………………………. podzakres niedostępny
typ AC ……………………………………… sinusoidalny prąd różnicowy
typ A…… ……………………………………. impulsowy prąd różnicowy
typ B ……………………………………….. prąd stały różnicowy

 • Napięcie dotykowe RCD-Uc

Zakres pomiarowy według normy PN-EN 61557 wynosi 20.0 V – 31.0 V dla górnej wartości granicznej napięcia dotykowego 25 V.
Zakres pomiarowy według normy PN-EN 61557 wynosi 20.0 V – 62.0 V dla górnej wartości granicznej napięcia dotykowego 50 V.

Zakres pomiarowy (V) Rozdzielczość (V) Dokładność
0.0 – 19.9 0.1 (-0 % / +15 %) w. w. ± 10 cyfr
20.0 – 99.9 (-0 % / +15 %) w. w.

Prąd pomiarowy ………………………….. ………………………….maks. 0.5xIΔN
Wartość graniczna napięcia dotykowego…………………… 25 V, 50 V

 • Czas zadziałania

Pełny zakres pomiarowy odpowiada wymaganiom normy PN-EN 61557.
Maksymalne czasy pomiarów odpowiadają wartościom wynikającym z wybranej normy.

Zakres pomiarowy (ms) Rozdzielczość (ms) Dokładność
0.0 – 40.0 0.1 ±1 ms
0.0 – maks. czas * ±3 ms
 • Prąd wyłączenia

Pełny zakres pomiarowy odpowiada wymaganiom normy PN-EN 61557.

Zakres pomiarowy IΔ Rozdzielczość IΔ Dokładność
0.2xIΔN — 1.1xIΔN (typ AC) 0.05xIΔN ±0.1xIΔN
0.2xIΔN – 1.5xIΔN (typ A, IΔN ≥30 mA) 0.05xIΔN ±0.1xIΔN
0.2xIΔN – 2.2xIΔN (typ A, IΔN0.05xIΔN±0.1xIΔN
0.2´IΔN – 2.2´IΔN (typ B)* 0.05xIΔN ±0.1xIΔN

Czas zadziałania

Zakres pomiarowy (ms) Rozdzielczość (ms) Dokładność
0 – 300 1 ±3 ms

Napięcie dotykowe

Zakres pomiarowy (V) Rozdzielczość (V) Dokładność
0.0 – 19.9 0.1 (-0 % / +15 %) w. w. ± 10 cyfr
20.0 – 99.9 0.1 (-0 % / +15 %) w. w.

Impedancja pętli zwarcia i spodziewany prąd zwarciowy

 • Wybrany element nie wyłączający napięcia lub BEZPIECZNIK

Impedancja pętli zwarcia
Zakres pomiarowy według normy PN-EN 61557 wynosi 0.25 Ω – 9.99 kΩ.

Zakres pomiarowy (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność
0.00 – 9.99 0.01 ±(5 % w. w. + 5 cyfr)
10.0 – 99.9 0.1
100 – 999 1 ±(10 % w. w.)
1.00k – 9.99 k 10

Spodziewany prąd zwarciowy (wartość obliczana)

Zakres pomiarowy (A) Rozdzielczość (A) Dokładność
0.00 – 9.99 0.01 Należy uwzględnić dokładność pomiaru impedancji pętli zwarcia
10.0 – 99.9 0.1
100 – 999 1
1.00k – 9.99k 10
10.0k – 23.0k 100

Podana dokładność obowiązuje, gdy napięcie sieciowe jest stabilne w czasie pomiaru.
Prąd pomiarowy (dla 230 V) …………. 6.5 A (10 ms)
Znamionowy zakres napięcia ……….. 30 V – 500 V (45 Hz – 65 Hz)

 • Wybrany wyłącznik RCD

Impedancja pętli zwarcia
Zakres pomiarowy według normy PN-EN 61557 wynosi 0.46 Ω – 9.99 kΩ.

Zakres pomiarowy (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność *
0.00 – 9.99 0.01 ±(5 % w. w. + 10 cyfr)
10.0 – 99.9 0.1
100 – 999 1 ±10 % w. w.
1.00k – 9.99k 10

* Dokładność pomiaru może nie obowiązywać w przypadku silnych zakłóceń napięcia sieciowego.
Spodziewany prąd zwarciowy (wartość obliczana)

Zakres pomiarowy (A) Rozdzielczość (A) Dokładność
0.00 – 9.99 0.01 Należy uwzględnić dokładność pomiaru impedancji pętli zwarcia
10.0 – 99.9 0.1
100 – 999 1
1.00k – 9.99k 10
10.0k – 23.0k 100

Znamionowy zakres napięcia ……….. 30 V – 500 V (45 Hz -65 Hz)
Wyłącznik różnicowoprądowy RCD nie zostaje wyzwolony.
Wartości R, XL mają charakter orientacyjny.
Impedancja linii i spodziewany prąd zwarciowy
Impedancja linii
Zakres pomiarowy według normy PN-EN 61557 wynosi 0.25 Ω – 9.9 kΩ.

Zakres pomiarowy (Ω) Rozdzielczość (Ω) Dokładność
0.00 – 9.99 0.01 ±(5 % w. w. + 5 cyfr)
10.0 – 99.9 0.1
100 – 999 1 ±10 % w. w.
1.00k – 9.99k 10

Spodziewany prąd zwarciowy (wartość obliczana)

Zakres pomiarowy (A) Rozdzielczość (A) Dokładność
0.00 – 9.99 0.01 Należy uwzględnić dokładność pomiaru impedancji linii
10.0 – 99.9 0.1
100 – 999 1
1.00k – 99.99k 10
100k – 199k 100

Prąd pomiarowy (dla 230 V) …………. 6.5 A (10 ms)
Znamionowy zakres napięcia ……….. 30 V – 500 V (45 Hz – 65 Hz)
Wartości R, XL mają charakter orientacyjny.

Rezystancja uziemienia(w modelu MI 3125 funkcja występuje od wersji sprzętowej 3.XX)
Zakres pomiarowy według normy PN-EN 61557 wynosi 2.00 Ω – 1999 Ω.

Zakres pomiarowy (W) Rozdzielczość (W) Dokładność
0.00 – 19.99 0.01 ±(5% w.w. + 5 cyfr)
20.0 – 199.9 0.1
200 – 9999 1

Maks. rezystancja elektrody pomocniczej RC .. 100xRE lub 50 kΩ (mniejsza z wartości)
Maks. rezystancja sondy RP ………………………. 100xRE lub 50 kΩ (mniejsza z wartości)
Dodatkowy błąd rezystancji sondy dla RCmax lub RPmax. ±(10 % w.w.+ 10 cyfr)
Dodatkowy błąd przy zakłóceniach o napięciu 3 V (50 Hz) ±(5 % w.w. + 10 cyfr)
Napięcie otwartego obwodu ………………………. …………………< 15 VAC
Prąd zwarciowy………………………………………… …………………< 30 mA
Częstotliwość napięcia pomiarowego ………….. …………………125 Hz
Kształt napięcia pomiarowego ……………………. …………………prostokątny
Próg detekcji napięcia zakłócającego ………….. ………1 V (< 50 Ω, najgorszy przypadek)
Automatyczny pomiar rezystancji elektrody pomocniczej i rezystancji sondy.
Automatyczny pomiar napięcia zakłócającego.

Napięcie, częstotliwość i kierunek wirowania faz

 • Kierunek wirowania faz

Nominalny zakres napięcia systemu. 100 VAC – 550 VAC
Nominalny zakres częstotliwości …… 14 Hz – 500 Hz
Wyświetlany wynik ………………………. 1.2.3 lub 3.2.1

 • Napięcie
Zakres pomiarowy (V) Rozdzielczość (V) Dokładność
0 – 550 1 ±(2 % w.w. + 2 cyfry)

Detektor …………………………………….. rzeczywistej wartości skutecznej (trms)
Nominalny zakres częstotliwości …… 0 Hz, 14 Hz – 500 Hz

 • Częstotliwość
Zakres pomiarowy (Hz) Rozdzielczość (Hz) Dokładność
0.00 – 9.99 0.01 ±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)
10.0 – 499.9 0.1

Nominalny zakres napięcia …………… 10 V – 550 V

 • Monitor napięć w gniazdach pomiarowych
Zakres pomiarowy (V) Rozdzielczość (V) Dokładność
10 – 550 1 ±(2 % w.w. + 2 cyfry)

Dane ogólne

Napięcie zasilania 9 VDC (baterie alkaliczne lub akumulatory 6´1.5 V, AA)
Czas pracy typowo 20 h
Napięcie wejściowe (gniazdo ładowarki) 12 V ± 10 %
Pobór prądu z ładowarki 400 mA maks.
Prąd ładowania akumulatorów 250 mA (regulowany wewnętrznie)
Kategoria przepięciowa 600 V CAT III / 300 V CAT IV
Kategoria przepięciowa wtyczki Commander 300 V CAT III
Klasa bezpieczeństwa podwójna izolacja
Stopień zanieczyszczenia środowiska 2
Klasa szczelności obudowy IP 40
Wyświetlacz matryca 128 x 64 punktów, z podświetleniem
Wymiary (szer. ´ wys. ´ gł.) 14 cm x 8 cm x 23 cm
Masa 1.0 kg, bez baterii
Zakres temperatury odniesienia 10 °C – 30 °C
Zakres wilgotności względnej odniesienia 40 % – 70 %
Zakres temperatury pracy 0 °C – 40 °C
Zakres wilgotności pracy 95 % (0 °C – 40 °C), przy braku kondensacji
Zakres temperatury składowania -10 °C – +70 °C
Maksymalna wilgotność względna składowania 90 % (-10 °C – +40 °C)
80 % (40 °C – 60 °C)

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe MI 3125 PROMO 1 (bez RCD typ B, brak pamięci)

Wyposażenie standardowe MI 3125 PROMO 1
MI 3125 EurotestCOMBO
Przewód sieciowy pomiarowy A 1053
Przewód pomiarowy uniwersalny 3 x 1.5 m A 1011
Końcówki pomiarowe 3 szt. A 1014, A 1015, A1062
Zaciski krokodylowe 3 szt. A 1013, A 1309, A 1310
Zestaw akumulatorów NiMH z ładowarką A 1083
Mały Futerał A 1271
Pasek na rękę albo na szyję
Płyta CD z instrukcją i książką “Przewodnik po testowaniu niskonapięciowych sieci elektrycznych EN”.
Instrukcja obsługi
Certyfikat kalibracji

Wyposażenie standardowe MI 3125 ST (bez RCD typ B, brak pamięci)

Wyposażenie standardowe MI 3125 ST
MI 3125 EurotestCOMBO
Przewód sieciowy pomiarowy A 1053
Przewód pomiarowy uniwersalny 3 x 1.5 m A 1011
Końcówki pomiarowe 3 szt. A 1014, A 1015, A1062
Zaciski krokodylowe 3 szt. A 1013, A 1309, A 1310
Zestaw akumulatorów NiMH z ładowarką A 1083
Pasek na rękę
Płyta CD z instrukcją i książką “Przewodnik po testowaniu niskonapięciowych sieci elektrycznych EN”.
Instrukcja obsługi
Certyfikat kalibracji

Wyposażenie standardowe MI 3125 BT ST

Wyposażenie standardowe MI 3125BT ST
MI 3125BT EurotestCOMBO
Przewód sieciowy pomiarowy A 1053
Przewód pomiarowy uniwersalny 3 x 1.5 m A 1011
Końcówki pomiarowe 3 szt. A 1014, A 1015, A1062
Zaciski krokodylowe 3 szt. A 1013, A 1309, A 1310
Zestaw akumulatorów NiMH z ładowarką A 1083
Oprogramowanie PC SW Euro Link Pro A 1290
Pasek na rękę
Kabel RS232/PS2
Kabel USB
Płyta CD z instrukcją i książką “Przewodnik po testowaniu niskonapięciowych sieci elektrycznych EN”.
Instrukcja obsługi
Certyfikat kalibracji
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.