/
/
/
/
MI 3102 BT EurotestXE + Program PC + Gwarancja do 3 lat!

MI 3102 BT EurotestXE + Program PC + Gwarancja do 3 lat!

6260,00 
5089,43  netto
Kategoria: mierniki wielofunkcyjne
Producent: Metrel

Promocja obowiązuje do wyczerpania zestawów prom.

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: MI 3102 BT+ Kategoria:

Zestaw specjalny z programem P1101 MESM PL ADVANCED PC
Sieci: TT/TN/IT

MI 3102 BT jest wielofunkcyjnym urządzeniem pomiarowym, które wykonuje kompletne testy bezpieczeństwa instalacji elektrycznych zgodnie z normą IEC/PN EN 61557. Posiada tryb AUTOSEKWENCJI, pozwalający na automatyczny pomiar w systemach TN, TT oraz IT. Ponadto pozwala na wykonywanie testu ISFL i IMD. Dodatkowo MI 3102 BT EurotestXE pozwala monitorować napięcie on-line, sprawdzać kolejność faz, mierzyć rezystancję uziemienia, natężenie oświetlenia oraz prąd TRMS. EurotestXE jest wyposażony w zintegrowane charakterystyki bezpieczników i wyłączników RCD oraz wykonuje ocenę wyniku pomiaru w formie DOBRY / ZŁY. Wszystkie wyniki można łatwo zapisać w pamięci, a następnie skopiować do komputera PC za pomocą oprogramowania EuroLink PRO (dostępne w standardzie) w celu oceny i przygotowania raportu

PROMOCJA: Tylko teraz model MI 3102 BT z oprogramowaniem Eurolink PRO PLUS PL w doskonałej cenie!
Oferta promocyjna obowiązuje do wyczerpania zapasów.

Cechy i funkcje

Funkcje pomiarowe:

 • Rezystancja izolacji z napięciem DC od 50 V do 1000 V;
 • Ciągłość przewodów PE z prądem pomiarowym 200 mA DC ze zmianą polaryzacji;
 • Ciągłość przewodów PE z prądem pomiarowym 7 mA DC bez wyzwalania wyłączników RCD;
 • Impedancja linii/pętli zwarcia;
 • Impedancja pętli z funkcją blokady wyłączników RCD;
 • Napięcie i częstotliwość TRMS;
 • Kolejność faz;
 • Moc i harmoniczne;
 • Pomiar wyłączników RCD (ogólny i selektywny, typ AC, A, F, B, B+);
 • Rezystancja uziemienia: 3 przewodowo i metodą 2 cęgową (opcja: A 1018+A 1019);
 • Rezystywność gruntu (opcja: Ro-adapter);
 • Prąd upływu TRMS i prąd obciążenia (opcja: A 1019);
 • Test pierwszego prądu uszkodzeniowego (ISFL);
 • Test urządzeń monitorowania izolacji (IMD);
 • Natężenie oświetlenia (opcja: A 1172/A 1173).

Cechy użytkowe:

 • Predefiniowane AUTOSEKWENCJE:
  Auto TT (U, Zln, Zs, Uc);
  Auto TN/RCD (U, Zln, Zs, Rpe);
  Auto TN (U, Zln, Zlpe, Rpe);
  Auto IT (U, Zln, Isc, Isfl, IMD).
 • Pomiar mocy i analiza harmonicznych
 • Wbudowane ekrany pomocy
 • Wbudowane tabele bezpieczników dla automatycznej oceny pomiaru impedancji linii / pętli
 • Monitorowanie w czasie rzeczywistym wszystkich 3 napięć
 • Automatyczna zmiana polaryzacji przy pomiarze ciągłości
 • Impedancja linii bez wyzwalania wyłączników różnicowo prądowych
 • Wbudowana ładowarka i akumulatorki w standardzie
 • Automatyczny pomiar RCD
 • Komunikacja Bluetooth z PC, tabletami i smartfonami z Android OS
 • Oprogramowanie na PC EuroLink PRO dla pobrania wyników pomiarów i tworzenia raportów
 • Aplikacja na Android OS do zarządzania danymi w terenie (opcjonalnie)

Zastosowanie:

 • Regularne lub okresowe sprawdzanie instalacji domowych i przemysłowych
 • Pomiary w systemach 1- i wielofazowych
 • Testowanie systemów z instalacjami TT, TN, IT
 • Testowanie instalacji medycznych

Dane techniczne

CIĄGŁOŚĆ

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Prąd testowy 7 mA 2-przewody 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 1999 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
Prąd testowy 200 mA 2-przewody 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 99.9 Ω
100.0 Ω … 1999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(5 % w.w.)


REZYSTANCJA IZOLACJI

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Napięcie testowe 50/100/250 V 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
100.0 MΩ … 199.9 MΩ
0.01 MΩ

0.1 MΩ

±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(10 % w.w.)
±(20 % w.w.)
Napięcie testowe 500/1000 V 0.00 MΩ … 19.99 MΩ
20.0 MΩ … 99.9 MΩ
200 MΩ … 999 MΩ
0.01 MΩ
0.1 MΩ
1 MΩ
±(5 % w.w. + 3 cyfry)
±(5 % w.w.)
±(10 % w.w.)

RCD

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
RCD Uc 0.00 V … 19.99 V
20.0 V … 99.9 V
0.1 V (-0%/±15 %) w.w. ± 10 cyfr
(-0%/±15 %) w.w.
RCD (t), 0.00 ms … 40.0 ms
0.0 V … maks.czas
0.1 ms ±1 ms
±3 ms
RCD I Ramp 0.2xI∆N … 1.1xI∆N (AC)
0.2xI∆N … 1.5xI∆N (A), I∆N ≥30 mA)
0.2xI∆N … 2.2xI∆N (A), I∆N 0.2xI∆N … 2.2xI∆N (B)
0.05xI∆N ±0.1xI∆N

IMPEDANCJA

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Zline L-L, L-N Ipsc 0.00 Ω  …  9.99 Ω
10.0 Ω  …  99.9 Ω
100 Ω  …  999 Ω
1.00 kΩ  …  9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
“±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)”

Zloop L-PE, Ipfc 0.00 Ω  …  9.99 Ω
10.0 Ω  …  99.9 Ω
100 Ω  …  999 Ω
1.00 kΩ  …  9.99 kΩ
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
10 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)

±(10 % w.w.)

NAPIĘCIE

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
TRMS 0 … 550 V 1V ±(2 % w.w. + 2 cyfr)
Częstotliwość 0.00 Hz .. 9.99 Hz
10.0 Hz … 499.9 Hz
0.01 Hz
0.1 Hz
±(0.2 % w.w. + 1 cyfra)

PRĄD

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
TRMS, AC z A1018 0.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A  … 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC z A1019 0.0 mA … 99.9 mA
100 mA … 999 mA
1.00 A  … 19.99 A
0.1 mA
1 mA
0.01 A
wskazujący
±(5 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A1391, zakres=40A 0.00 A … 1.99 A
2.00 A … 19.99 A
20.0 A … 39.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
±(3 % w.w. + 3 cyfry)
±(3 % w.w.)
±(3 % w.w.)
TRMS, AC/DC z A1391, zakres = 300A 0.00 A … 19.99 A
20.0 A … 39.9 A
40.0 A … 299.9 A
0.01 A
0.01 A
0.1 A
wskazujący
±(3 % w.w. + 5 cyfr)

REZYSTANCJA UZIEMIENIA

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
3 przewodowo 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 199.9 Ω
200.0 Ω … 9999 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
1 Ω
±(5 % w.w. + 5 cyfr)
2 cęgowo 0.00 Ω … 19.99 Ω
20.0 Ω … 30.0 Ω
30.1 Ω … 99.9 Ω
0.01 Ω
0.1 Ω
0.1 Ω
±(10 % w.w. + 10 cyfr)
±(20 % w.w.)
±(30 % w.w.)
Rezystywność gruntu 0.0 Ωm … 99.9 Ωm
100 Ωm … 999 Ωm
1.00 kΩm … 9.99 kΩm
10.0 kΩm … 99.9 kΩm
0.1 Ωm
1 Ωm
0.01 kΩm
0.1 kΩm
±(5 % w.w.) dla Re 1 Ω … 1999kΩ
±(10 % w.w.) dla Re 2 kΩ … 19.99kΩ
±(20 % w.w.) dla Re > 20 kΩ

TEST PIERWSZEGO PRĄDU USZKODZENIOWEGO

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Test 1 prądu uszk. 0.0 mA … 19.9 mA 0.1 mA ±(5 % w.w. + 3 cyfry)

TEST IMD

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Orientacyjne progi
rezystancji izolacji
5 … 640 kΩ 5 kΩ Orientacyjne wartości, do 128 kroków

NATĘŻENIE OŚWIETLENIA

Funkcja Zakres pomiarowy Rozdzielczość Dokładność
Typ B 0.01 lux … 19.99 lux
20.0 lux … 199.9 lux
200 lux … 1999 lux
2.00 klux … 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(5 % w.w. + 2 cyfry)

±(5 % w.w.)

Typ C 0.01 lux … 19.99 lux
20.0 lux … 199.9 lux
200 lux … 1999 lux
2.00 klux … 19.99 klux
0.01 lux
0.1 lux
1 lux
10 lux
±(10 % w.w. + 3 cyfry)

±(10 % w.w.)

Dane ogólne

Zasilanie 9 VDC (6×1.5 V bateria lub akumulatorek, rozmiar AA)
Kat. Przepięciowa 1000 V DC CAT II; 600 V CAT III; 300 V CAT IV
Klasa ochrony Podwójna izolacja
Komunikacja BT, USB, RS232
Masa 1.3 kg
Wymiary 230 x 103 x 115 mm

NORMY

Funkcjonalność: EN 61557, DIN 5032

Pozostałe normy: IEC/EN 60364-4-41; PN EN 61008; PN EN 61009; BS 7671; AS/NZ 3017; CEI 64.8; HD 384; VDE 413

Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC): PN EN 61326

Bezpieczeństwo (LVD): PN EN 61010-1; PN EN 61010-031; PN EN 31010-2-030; PN EN 31010-2-032

Wyposażenie

Wyposażenie standardowe MI 3102 BT PROMO 1 
Wtyczka commander, 1.5 m
Przewód pomiarowy, 3 x 1.5 m
Zestaw do pomiaru uziemienia, 3-przewody, 2 m (przewód pomiarowy, 4 m; 2 x przewód pomiarowy, 20 m; 2 x sonda uziemiająca) 
Ładowarka + 6 akumulatorków NiMH AA
Oprogramowanie PC EuroLink PRO PL
Oprogramowanie PC EuroLink PRO PLUS PL  A 1292
Sonda pomiarowa, 3 szt. (niebieska, czarna, zielona)
Krokodylki, 3 szt. (niebieski, czarny, zielony)
Przewód RS232 – PS/2
Przewód USB
Pasek na szyję
Miękka torba transportowa
Skrócona instrukcja obsługi
Płyta CD z instrukcją i książką “Przewodnik po testowaniu niskonapięciowych sieci elektrycznych EN”.
Certyfikat kalibracji PL
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.