LTW325

Produkt dostępny na zamówienie

2439,00 
1982,93  netto
Kategoria: mierniki pętli zwarcia
Producent: Megger

Produkt dostępny na zamówienie

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: LTW325-EU-SC Kategoria:

W skład serii LTW300 wchodzą modele:
LTW325 (pomiar 2-przewodowy + maxZ + (R1+R2))
LTW335 (pomiar 2-przewodowy + maxZ + (R1+R2) + pamięć i transmisja wyników do PC)
LTW425 (pomiar 2-przewodowy + maxZ + (R1+R2) + rozdzielczość 0,001Ω)
Szybki, zaledwie 10 sekundowy 2-przewodowy pomiar impedancji pętli bez wyzwolenia wyłączników RCD
Pomiary przy napięciach od 50V do 440V
Pomiar pętli w układach jedno- oraz trójfazowych
Pomiary instalacji CAT IV
Tryb automatycznego rozpoczęcia pomiaru
Rozdzielczość 0,001Ω (tylko LTW425)
Wytrzymała, otoczona gumową osłoną obudowa z wbudowaną pokrywą
Wodo- i pyłoszczelny zgodnie z IP54
Opis
Przyrządy do 2-przewodowego pomiaru pętli służą do zweryfikowania impedancji pętli obwodów elektrycznych będących pod napięciem, bez konieczności odłączania zasilania instalacji. Nowa seria przyrządów LTW300 oferuje rozwiązanie pomiaru 2-przewodowego, który nie powoduje zadziałania 30mA wyłączników RCD i może być stosowany dla szerokiego zakresu napięć.

Nowa seria LTW300 oferuje wiele możliwości, które czynią pomiar impedancji pętli łatwiejszym i bezpieczniejszym.

Pomiar 2-przewodowy
Pomiar pętli jest wykonywany przy użyciu tylko 2 przewodów pomiarowych.
Może to być pętla:

Faza do Uziemienia (Ochronnego)
Faza do Neutralnego
Faza do Fazy
Pomiary są proste, ponieważ nie ma konieczności podłączenia trzeciego przewodu, który może powodować zamieszanie, gdy próbujemy zidentyfikować, która część obwodu jest badana.

Wyniki pomiarów są prezentowane z rozdzielczością 0,01Ω.

Pomiary pętli bez wyzwalania
Seria LTW300 gwarantuje, że podczas pomiaru pętli w trybie bez wyzwalania nie będą wyzwalane wyłączniki RCD o prądzie 30mA.
Mogą być również badane obwody 3-fazowe chronione wyłącznikami RCD, ponieważ wszystkie tryby pomiaru działają w obwodach jedno- i trójfazowych.
Pomiar pętli trwa około 10 sekund, z dodatkowymi 10 sekundami, jeżeli przyrząd wykryje szum elektryczny, który mógłby powodować błędne wyniki pomiarów.

Pomiary pętli dużym prądem
Dla instalacji nie zawierających wyłączników RCD może być używany duży prąd pomiarowy, ponieważ nie występuje tu ryzyko wyzwolenia wyłącznika RCD.

Detekcja szumu (stosowana tylko przy pomiarach bez wyzwolenia)
Przyrządy LTW używają wyrafinowanej detekcji szumu napięcia, która w sposób ciągły monitoruje zasilanie, podczas wykonywania pomiaru pętli, w celu zapewnienia dokładności wyniku i upewnienia się, że nie było wpływu szumu elektrycznego pochodzącego od innych urządzeń.

Dostępne są dwa tryby działania:

a) pomiar 10 sekundowy
Przyrząd wykonuje pomiar trwające zawsze 10 sekund i jeżeli zostanie wykryty szum, wtedy wyświetlane jest ostrzeżenie po zakończeniu pomiaru.

b) automatyczne wydłużenie pomiaru
W celu poprawienia dokładności pomiaru przyrząd automatycznie wydłuża pomiar, aż do 10 następnych sekund, jeżeli zostanie wykryty szum.

Automatyczne rozpoczęcie pomiaru
Funkcja AUTO automatycznie rozpoczyna pomiar pętli, jak tylko przewody pomiarowe dotkną badany obwód. Nie ma konieczności naciskania przycisku TEST, co zwiększa bezpieczeństwo pomiaru.

Napięcie pracy
Przyrządy mogą pracować w szerokim zakresie napięć sieciowych od 50V a.c. do 300V a.c. dla instalacji 1-fazowych i aż do 440V a.c. dla instalacji 3-fazowych. Dotyczy to również obwodów z centralnym odczepem 110V a.c., z 50V faza do ziemi.

Pomiar z wysoką rozdzielczością
Model LTW425 oferuje pomiar pętli dużym prądem z rozdzielczością trzech miejsc po przecinku. Jest idealny do ustalenia prawidłowego Ze na dojściu zasilania, szczególnie dla instalacji PME. Wyniki tego pomiaru mogą być również użyte do obliczania większych prądów zwarcia (PFC).

Prezentacja spodziewanego prądu zwarcia
Wszystkie modele mogą obliczać prądy do 20kA.
Model LWT425 może obliczać prąd, aż do 40kA wykorzystując pomiar na zakresie wysokiej rozdzielczości 0,001Ω. W obliczeniach prądu zwarcia (PFC) używana jest zmierzona impedancja pętli i zmierzone napięcie sieci.

Normy
Wszystkie modele Meggera z serii LTW300 spełniają lub przekraczają normy brytyjskie, włączając wymagania BS7671 i VDE0413 część 1 i 4, HD 384, IEC 364, NFC15-100, NEN3140 i EN61557.
Dodatkowo przyrządy spełniają wymagania BSEN-61010-1 zakresie bezpiecznego podłączenia do instalacji CAT IV (300V faza do ziemi).
Wszystkie przyrządy serii LTW300 są objęte 3 letnią gwarancją.

Certyfikat z kalibracji
Wszystkie przyrządy serii LTW300 są dostarczane z dokumentami kalibracji, tworzonymi w czasie produkcji.

Zastosowania
Pomiar impedancji obwodu pod napięciem nie może być wykonany przy użyciu miernika ciągłości. Dlatego musi być stosowany miernik impedancji pętli.

Mierniki pętli mierzą IMPEDANCJĘ pętli obwodu.

Instalacje jedno- i trójfazowe chronione wyłącznikami RCD
Przy użyciu przyrządu 2-przewodowego mogą być teraz badane obwody, gdzie mogłoby być niepraktyczne lub bardzo trudne lub nawet niemożliwe podłączenia przyrządu 3-przewodowego.

Obwody elektryczne nie chronione wyłącznikami RCD
Może być bezpiecznie badana dowolna jedno- lub trójfazowa instalacja, gdzie napięcie nie przekracza 300V faza do ziemi lub międzyfazowe 440V .

Obwody bez przewodu ochronnego
Przyrządy 2-przewodowe pozwalają na pomiary instalacji, gdzie dostępne są tylko przewody fazowy i neutralny.

Instalacje 110V
Systemy 110V a.c. zawierające centralny odczep (55V do ziemi) mogą być badane na uzwojeniu wtórnym, przy 110V albo przy 55V.

Mobilne systemy dystrybucyjne
Typowo składają się z sieci z 230V, 415V i 110V (z odczepem centralnym), zasilane z generatora napędzanego silnikiem. Mobilne systemy zasilania reprezentują szczególną trudność ze względu na zmienność napięcia zależną od obrotów silnika i dane znamionowe napięcia, które mogą przekraczać standardowe napięcia instalacji.

Tabela porównawcza

Funkcja LTW325 LTW335 LTW425
Wyznaczenia spodziewanego prądu zwarcia do 20kA + + +
Wyznaczenie spodziewanego prądu zwarcia do 40kA +
Rozdzielczość 0,01Ω + + +
Rozdzielczość 0,001Ω +
Gromadzenie wyników pomiarów +
Transmisja wyników pomiarów do PC +

Wytrzymałość

 • Miernik impedancji pętli LTW są otoczone gumową osłoną, aby mogły wytrzymywać uderzenia, którym nieustannie podlegają w terenie.
 • Sztywna osłona wyświetlacza składa się pod przyrządem w czasie wykonywania pomiarów natomiast przykrywa wyświetlacz po ich zakończeniu.

Prosta obsługa

 • Brak ukrytych funkcji oznacza, że obsługa LTW jest oczywista
 • Kodowane kolorem zakresy pomagają w wyborze zakresu, redukując błędy oraz czas pomiarów
 • Instrukcja obsługi na pokrywie zapewnia podstawowe informacje

Wolne ręce

 • Zawieszenie przyrządu na pasku na szyi uwalnia ręce i daje komfort użytkowania, ponieważ przyrząd jest starannie wyważony.

Wyświetlanie MAX Zs

 • Nie ma potrzeby notowania maksymalnej wartości wartości Zs ponieważ LTW automatycznie wyświetla maksymalny uzyskany wynik pomiaru impedancji pętli.

Wyświetlanie R1+R2

 • LTW oblicza dla użytkownika wartość R1+R2.
  gdzie:
  R1 – rezystancja przewodu fazowego danej instalacji
  R2 – rezystancja przewodu ochronnego danej instalacji
  Ze – impedancja pętli za zewnątrz danej instalacji
  Zs – całkowita impedancja pętli
  Zs = Ze + (R1+R2)

Dane techniczne

Wyłącznie wartości z podaną tolerancją lub granicami są gwarantowane. Wartości bez tolerancji są tylko dla celów informacyjnych.

 • Dokładność:
  • Wszystkie deklarowane dokładności są przy założeniu:
   • Temperatura otoczenia: 23°C ±2°C
   • Napięcie znamionowe źródła: 230V a.c. ±1%

 • Pomiar napięcia
  (tylko a.c.) 50V do 440V
  • Dokładność: ±2% ±1V
  • Zakres: 25Hz do 99,99Hz
  • Dokładność: ±0,1Hz
  • Jeżeli dołożone napięcie przekroczy 440V, wtedy pojawi się ostrzeżenie.
   Po przekroczeniu 600V może nastąpić uszkodzenie.
 • Pomiary pętli
  • Pomiar pętli bez wyzwolenia oraz pomiar dużym prądem
   (LTW325, LTW335 i LTW425)
   • Źródło napięcia: 50V do 440V (50Hz)
   • Wyświetlany zakres: 0,01Ω do 2000Ω
   • Dokładność: ±5% ±0,03Ω
   • Znamionowy prąd pomiaru
    • Pomiar bez wyzwolenia: 15mA przy znamionowych 230V a.c.
    • Pomiar dużym prądem: 4A przy znamionowych 230V a.c.
   • Zakres pracy wg EN61557: 0,30Ω do 1000Ω
  • Pomiar pętli z dużą rozdzielczością
   (tylko LTW425)
   • Źródło napięcia: 50V do 440V (50Hz)
   • Wyświetlany zakres: 0,001Ω do 2000Ω
   • Dokładność: ±5% ±0,01Ω
   • Znamionowy prąd pomiaru: 4A przy znamionowych 230V a.c.
   • Zakres pracy wg EN61557: 0,300Ω do 1000Ω
 • Spodziewany prąd zwarcia (PFC)
  Spodziewany prąd zwarcia = Zmierzone napięcie / rezystancja pętli
  • Maksymalny zakres: 40kA
  • Dokładność jest uzyskiwana z pomiaru pętli i napięcia
 • Warunki środowiskowe
  • Temperatura i wilgotność
  • Zakres pracy: -10°C do +60°C
  • Wilgotność pracy: 90% RH bez kondensacji przy +40°C
  • Zakres magazynowania: -25°C do +70°C
  • Maksymalna wysokość: 2000m przy pełnym spełnieniu specyfikacji
  • Pyło- i bryzgoszczelność: IP54
 • Bezpieczeństwo
  Przeznaczony do IEC61010-1 ed.2 2001-02 i IEC 61557 część 3 z 1997
  Przeznaczony dla 300V do ziemi CATIV, przy napięciach międzyfazowych do 440V
  Chroniony bezpiecznikiem do 600V rms a.c.
  Jeżeli zostanie przyłożone napięcie przekraczające 440V pojawi się ostrzeżenie.
  Po dołożeniu napięć przekraczających 600V rms mogą wystąpić uszkodzenia.
 • IEC61557
  Spełnia następujące części EN61557, bezpieczeństwo elektryczne w systemach niskich napięć 1000V a.c. i 1500V d.c. Sprzęt do badań, pomiarów lub monitorowania pomiarów ochronnych:
  Część 1 – Wymagania ogólne
  Część 2 – Rezystancja pętli
 • E.M.C.
  Zgodnie z IEC61326 włączając poprawkę nr 1.
 • Zasilanie
  • Baterie: 8 x 1,5V ogniwa IEC typ LR6 (alkaliczne)
  • Akumulatory: 8 x 1,2V ogniwa NiMH
  • Czas życia baterii: 2000 kolejnych pomiarów
 • Mechaniczne
  • Waga: 1000g ±10% wyłączając przewody
  • Wymiary: 203 x 148 x 78 mm

Patenty
Technologie pomiarów pętli użyte w tych przyrządach są chronione patentami:
UK Patent no. 0518089.9
Eurepean Patent no. 06119110.2
US i Canadian patent application.

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.