/
/
/
/
HIOKI LR8410-20 Bezprzewodowa stacja rejestrująca

HIOKI LR8410-20 Bezprzewodowa stacja rejestrująca

Produkt dostępny na zamówienie

0,00 
0,00  netto
Kategoria: rejestratory przemysłowe
Producent: Hioki

Chcesz dowiedzieć się o aktualnej cenie produktu?

Zadzwoń: +48 501 457 442 lub napisz: metris@metris.pl

Dodaj do listy życzeń
SKU: LR8410-20 Kategoria:

• Zdalna, radiowa transmisja danych pomiarowych z modułu-loggera LR8510 (lub LR8511) do stacji rejestrującej LR8410-20 przez interfejs Bluetooth®
• Maksymalna odległość między modułem-loggerem a stacją rejestrującą: 30 m
• Możliwość jednoczesnej współpracy 7 modułów-loggerów z jedną stacją rejestrującą w maksymalnie 105 kanałach z szybkością próbkowania 100 ms
Moduły-loggery LR8510 i LR8511
• Dwa typy modułów-loggerów LR8510 i LR8511:
– LR8510 – pomiar napięcia i temperatury (sondą termoparową)
5 kanałów, w pełni izolowanych
maksymalne napięcie znamionowe do masy: 300 V, AC, DC
maksymalne napięcie między kanałami: 300 V DC
pomiar temperatury termoparami typu: K, J, E, T, N, R, S, B, W
– LR8511 – pomiar napięcia, temperatury (sondami: termoparową, rezystancyjną), rezystancji i wilgotności względnej
5 kanałów, w pełni izolowanych
pomiar temperatury termoparami typu: K, J, E, E, N, R, S, B, W
pomiar temperatury sondami Pt100/JPt100 w zakresie od -100 do 800 °C (Pt100) i od -100 do 500 °C (JPt100); 3-przewody/4-przewody, prąd pomiarowy 1 mA
pomiar rezystancji na podzakresach 10/20/100/200 Ω
pomiar wilgotności względnej – wymaga dołączenia opcjonalnego czujnika wilgotności Z2000, zakres pomiaru: od 5,0 do 95,0%
Funkcje wspólne:
• Pamięć podtrzymująca:
Dane są zapisywane w pamięci buforowej o pojemności 65536/n punktów danych
Dane są przetrzymywane w tej pamięci na wypadek błędu komunikacji między modułem-loggerem a stacją rejestracyjną i wysyłane ponownie, gdy komunikacja zostanie przywrócona
• Filtr cyfrowy: ustawienia: WYŁ/50 Hz/60 Hz, służy do usuwania składowych harmonicznych, w trakcie doprowadzania sygnału analogowe jest automatycznie ustawiana częstotliwość odcięcia zależnie od szybkości próbkowania
• Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy modułów: od -20 do 60 °C, ≤ 80% (w zakresie od -20 do 40 °C)
• Maksymalne napięcie znamionowe do masy: 300 V, AC, DC
• Maksymalne napięcie między kanałami: 300 V DC (kanały nie są izolowane w trakcie pomiaru rezystancji, temperatury sondą rezystancyjną oraz wilgotności względnej
• Maksymalne napięcie wejściowe: ±100 V DC
• Impedancja wejściowa: 1 MΩ ±5% (pomiar napięcia i temperatury termoparą), 2 MΩ ±5% (pomiar temperatury sondą rezystancyjną i rezystancji)
• Podzakresy pomiarowe napięcia: 10 mV/20 mV/100 mV/200 mV/1 mV/2 V/10 V/20 V/100 V 1-5 V w.p. – wartości pełnozakresowe
– Maksymalne rozdzielczości: 50 µV/1 µV/5 µV/10 µV/50 µV/100 µV/500 µV/1 mV/5 mV/500 µV
• Pozakresy pomiarowe rezystancji (pomiar modułem-loggerem LR8511):
10 Ω/20 Ω/100 Ω/200 Ω w.p. – wartości pełnozakresowe
– Maksymalne rozdzielczości: 0,5 mΩ/1 mΩ/5 mΩ/10 mΩ
– Dokładności pomiaru: ±10 mΩ/ ±20 mΩ/ ±100 mΩ/ ±200 mΩ
• Wymiary: 150x90x56 [mm] (włącznie z pokrywą)
• Masa:
– Moduł LR8510: ok. 340 g
– Moduł LR8520: ok. 320 g
Stacja rejestrująca LR8410-20
• Ustawienia pomiarowe:
– odstępy czasowe rejestracji (okres próbkowania): 100 ms, 200 ms, 500 ms, 1 s, 2 s, 5 s, 10 s, 20 s, 30 s, 1 min, 2 min, 5 min, 10 min, 20 min, 30 min, 1 h
– długość rejestracji (rozpiętość czasowa): włączenie rejestracji ciągłej (rejestracja trwa aż do naciśnięcia przycisku „STOP”) lub wyłączenie rejestracji ciągłej (włączanie na czas wyspecyfikowany wcześniej jako rozpiętość czasowa – time span)
– rejestracja powtarzana (wyłączana lub wyłączana – pomiar powtarza się z ustawionym odstęem czasowym)
• Rejestracja w stacji w czasie rzeczywistym na karcie pamięci SD Z4001 (pojemność 2 GB) lub pamięci przenośnej USB
– maksymalny czas rejestracji na karcie przy wybranych odstępie czasowym rejestracji 100 ms: 41 dni 10 godzin i 12 minut
– możliwość wymiany nośnika pamięci w trakcie rejestracji – dzięki zastosowaniu wewnętrznej pamięci buforowej (pojemność 16 MB), wymiana możliwa po potwierdzeniu wyświetlonego komunikatu, po ponownym umieszczeniu nośnika w stacji dane zapisane w pamięci wewnętrznej stacji zostaną zapisane w na nośniku w osobnym pliku
– maksymalny czas rejestracji w pamięci wewnątrznej przy wybranym odstępie czasowym rejestracji 100 ms: 7 godzin i 46 minut
– jednoczesny zapis danych na nośniku pamięci i przesyłanie do komputera
– rozdzaje zapisywania danych: automatyczny (zapis w czasie rzeczywistym danych przebiegu lub wyników obliczeń przeprowadzonych z podziałem czasowym), ręczny (przez naciśnięcie przycisku „SAVE” (wybór trybu zapisu: wybrany element / zapis bezpośredni)
– możliwości zapisywania w czasie rzeczywistym: przebiegi są zapisywane w przybliżeniu co jedną minutę w postaci plików binarnych lub CSV na karcie pamięci SD lub pamięci przenośnej USB (jeśli okres próbkowania jest duższy od 1 minuty, to przebiegi są zapisywane z danym odstępem czasowym), do komputera (przebiegi są zapisywane na dysku twardym komputera przez interfejs LAN lub USB przy użyciu programu „Logger Utility”; dane można zapisywać jednocześnie na karcie pamięci SD lub pamięci przenośnej USB
– zapis z podziałem: prostym (zapis danych przebiegu o określonych czasach na osobnych plikach, poczynając od początku pomiaru), zgodnym z planem (przyporządkowuje się czas referencyjny z zakresu 24 godzin, po czym dane są zapisywane w osobnych plikach z czasem odstępu, poczynając od czasu referencyjnego)
– zapis z nadpisywaniem: zapisywanie w pętli bez końca (gdy pamięć SD lub USB zapełni się, to najstarsze pliki są zastępowane nowymi
– ochrona danych: jeśli w trakcie zapisu w czasie rzeczywistym wystapi zanik napięcia zasilania lub akumulator rozładuje się, to zasilanie jest odcinane dopiero po zamknięciu pliku (po co najmniej 10 minutach)
– zapisywane elementy: warunki ustawień, dane przebiegu (binarne lub tekstowe), wyniki obliczeń na wartościach liczbowych, dane ekranu (w formacie – skompresowana BMP), ustawienia rezerwacji)
– przywoływanie danych: zapisane dane binarne można przywoływać w stacji rejestrującej w ilościach 8 Mbajtowych
• Interfejsy LAN i USB2.0:
– Funkcje interfejsu LAN:
Akwizycja danych i ustawianie kryteriów za pomocą programu „Logger Utility”
Konfigurowanie pomiaru i pomiar za pomocą rozkazów komunikacyjnych
Ręczny transfer plików za pomocą funkcji serwera FTP (z pamięci wewnętrznej przyrządu lub pamięci przenośnej USB)
Automatyczne wysyłanie plików za pomocą funkcji klienta FTP
Zdalne sterowanie za pomocą funkcji serwera HTTP
Wysyłanie poczty „e-mail”
– Funkcje interfejsu LAN:
Zgodność z USB2.0
Akwizycja danych i ustawianie warunków używanych przez program „Logger Utility”
Konfigurowanie przyrządu i pomiar z użyciem sygnałów komunikacyjnych
Transfer danych z karty pamięci SD to komputera za pomocą trybu sterowania interfejsem USB (transfer danych nie jest możliwy w tym przypadku z pamięci przenośnej USB)
• Program „Logger Utility” w komplecie
• Gniazdo zewnętrznego sterowania: wejście zewnętrznego wyzwalania, wyjście wyzwalania, cztery wyjścia sygnału alarmowego, masa
• Panoramiczny ekran kolorowy TFT o przekątnej 5,7 cali
– rozdzielczość: 640 na 480 pikseli
– 16 działek w poziomie i 10 działek w pionie
– automatyczne wyłączanie podświetlenia
– regulowana jaskrawość: 100, 70, 40 lub 25%
• Wyświetlanie:
– oś czasu: zakres ustawiania od 200 ms/dz do 1 dzień/dz
– oś napięcia: ustawienia ekspansji: od x100 do x1/2, ustawienia położenia: od -50 do 150% lub między wartościami granicznymi górną i dolną
– przewijanie przebiegu (scroll): jest dostępna funkcja przewijania za pomocą przycisków (lewo/prawo) w trakcie pomiaru lub po jego zakończeniu
– funkcja skoku (jump): wybór wyświetlanej rozpiętości przebiegu<br< -=”” funkcja=”” monitora:=”” sprawdzanie=”” wartości=”” chwilowych=”” i=”” przebiegów=”” bez=”” danych=”” rejestracji<br=””> – wyświetlanie stopnia naładowania pakietu akumulatorów: trójstopniowe wskazywanie czasu, który pozostał do całkowitego wyczerpania akumulatorów
– wyświetlalnie poziomu sygnału: dla modułów połączonych ze stacją drogą radiową, trzy poziomy
• Różnorodne funkcje:
– wyzwalanie rejestracji:
tryby: rejestracja jednorazowa, powtarzana, o danym czasie startu/stopu, startu i stopu, wyzwalana sumą lub iloczynem logicznym
– wyjście sygnału alarmowego (dźwiękowego):
4 kanały nieizolowane (biegun wspólny – chassis)
typ alarmu: poziom, okno, „zatrzaśnięcie” (latch) sygnału wyjściowego, brak „zatrzaśnięcia” sygnału wyjściowego, anulowanie alarmu w trakcie pomiaru
– obliczanie
6 typów obliczeń jednocześnie (wartość średnia, szczytowa, maksymalna, czas do maksimum, wartość minimalna, czas do minimum
zakres obliczania: wszystkie dane zapisane w pamięci buforowej lub za czas zaznaczony kursorami A/B
po pomiarze ostatnia obliczona wartość jest automatycznie zapisywana w czasie rzeczywistym na karcie pamięci SD lub pamięci USB jako plik tekstowy
obliczenia przebiegu: obliczenia sumy, różnicy, iloczynu i ilorazu między kanałami, wyniki wyświetlane jako kanały od W1 do W30 (tylko w trakcie pomiaru), zapis w czasie rzeczywistym wraz z danymi przebiegu kanału
– skalowanie:
wartość zmierzona w danym kanale zostaje poddana konwersji i wyświetlana jako wartość skalowana
– zaznaczanie zdarzeń:
przejście do wprowadzonego numeru zdarzenia i wyświetlenie przebiegów, które wystąpiły przed i po zdarzeniu, maksymalna liczba zdarzeń: 1000 na pomiar
– wprowadzanie komentarzy dla każdego kanału
– inne:
podtrzymanie startu, zapis 5 typów warunków ustawień (w stacji rejestrującej), automatyczne ustawianie, blokada przycisków startu/stopu, blokada przycisków, sygnalizacja dźwiękowa, plan (schemat), funkcja szybkiego ustawiania (Quick Set)
• Trzy rodzaje zasilania (stacji rejestrującej i modułu): z sieci, akumulatorów i zewnętrznego źródła napięcia stałego
– zasilacz sieciowy Z1008 (jest w komplecie): 100-240 V AC, 50/60 Hz, 8 VA (1,0 VA przy zasilaniu modułu)
– pakiet akumulatorów Z1007 (opcja): Li-ion, 7,2 V, 2170 mAh), czas pracy ciągłej 3 godziny (przy zasilaniu stacji), 24 h (przy zasilaniu modułu i przy wybranym odstępie rejestracji 100 ms)
– zewnętrzne źródło zasilania: od 10 do 28 V DC, 15 VA (zasilanie stacji – gdy akumulatory są w pełni naładowane i ustawiona maks. jaskrawość ekranu), 7 VA (przy zasilaniu modułu)
• Zakres temperatur i wilgotności względnych pracy stacji rejestrującej: od -10 do 50 °C, od 30 do 80%
• Wymiary: 230x125x36 mm
• Masa: 700 g (bez pakietu akumulatorów)
• Wyposażenie standardowe (w komplecie):
– Zasilacz sieciowy Z1008 x 1 szt.
– Przewód USB< x 1 szt.
– CD-R z programem „Logger Utility” x 1 szt.
– karta pamięci SD Z4001 (pojemność 2 GB) x 1 szt.
– instrukcja obsługi x 1 szt.
– przewodnik pomiarowy x 1 szt. UWAGA!: Stacja rejestrująca LR8410-20 nie może pracować (mierzyć) samodzielnie. Do pracy jest niezbędny co najmniej jeden moduł pomiarowy LR8510 lub LR8511

 

Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.