/
/
/
/
Zestaw miernik MPI-540S z kamerą termowizyjną KT-128

Zestaw miernik MPI-540S z kamerą termowizyjną KT-128

Produkt dostępny na zamówienie

9800,00 
7967,48  netto
Kategoria: mierniki wielofunkcyjne
Producent: Sonel

Produkt dostępny na zamówienie

- +
Dodaj do listy życzeń
SKU: WMPLMPI540SKT128 Kategorie: ,

Miernik MPI-540 przeznaczony jest do sprawdzania domowych i przemysło­wych instalacji elektrycznych. Za pomocą przyrządu można wykonać pomiary, których wyniki określają stan bezpieczeństwa instalacji. Dodatkowo użytkow­nik ma możliwość rejestracji parametrów sieci elektrycznych znajdujących się na tych obiektach. Umożliwia to kontrolę jakości energii elektrycznej, oraz pomiar parametrów ochrony przeciwporażeniowej przy użyciu jednego uni­wersalnego urządzenia.

Znaczne zautomatyzowanie pomiarów umożliwia funkcja badania wyłączników różnicowo-prądowych w trybie Auto, a także wstępnie zaprogramowane przez producenta sekwencje pomiarowe (tzw. au­totesty), które można również rozbudowywać o własne sekwencje. Wykonanie w sposób automatyczny pomiarów rezystancji izolacji przewodów 3-, 4-, oraz 5-żyłowych umożliwi adapter AUTO ISO-1000C.

Dane techniczne

Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L
Pomiar prądem 23/40 A – zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13…1999,9 Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2 m):
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,000…19,999 Ω0,001 Ω±(5% m.v. + 30 cyfr)
20,00…199,99 Ω0,01 Ω±(5% m.v. + 30 cyfr)
200,0…1999,9 Ω0,1 Ω±(5% m.v. + 30 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95…440 V (dla ZL-L)
 • częstotliwość: 45…65 Hz
Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD
Pomiar prądem 15 mA, zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,50…1999 Ω
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…19,99 Ω0,01 Ω±(6% m.v. + 10 cyfr)
20,0…199,9 Ω0,1 Ω±(6% m.v. + 5 cyfr)
200…1999 Ω1 Ω±(6% m.v. + 5 cyfr)
 • napięcie nominalne: 95…270 V
 • częstotliwość: 45…65 Hz

 

Pomiar rezystancji uziemienia RE metodą 3p i 4p

Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5:
0,50 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 50 V
0,56 Ω…1,99 kΩ dla napięcia pomiarowego 25 V

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
100…999 Ω1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
1,00…1,99 kΩ0,01 kΩ±(2% m.v. + 3 cyfry)
 • prąd pomiarowy: 20 mA, sinusoidalny RMS 125 Hz (dla fn = 50 Hz) i 150 Hz (dla fn = 60 Hz)
 • blokowanie pomiaru przy napięciu zakłócającym UN > 24 V
 • maksymalne mierzone napięcie zakłóceń UNmax = 100 V
 • maksymalna rezystancja elektrod pomocniczych 50 kΩ

 

Selektywny pomiar rezystancji uziemienia z cęgami (3p + cęgi)
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-5: 1 Ω…1,99 kΩ

ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
100…999 Ω1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
1,00…1,99 kΩ0,01 kΩ±(2% m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z dodatkowymi cęgami prądowymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

Selektywny pomiar uziemienia z dwoma cęgami
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω0,01 Ω±(10% m.v. + 4 cyfry)
10,0…19,9 Ω0,1 Ω±(10% m.v. + 4 cyfry)
20,0…99,9 Ω0,1 Ω±(20% m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar z cęgami nadawczymi i odbiorczymi
 • zakres pomiaru prądu zakłócającego do 9,99 A

 

Pomiar rezystywności gruntu (ρ)
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
10,0…99,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
100…999 Ω1 Ω±(2% m.v. + 4 cyfry)
1,00…1,99 kΩ0,01 kΩ±(2% m.v. + 4 cyfry)
 • pomiar metodą Wennera
 • możliwość ustawienia odległości w metrach lub stopach
 • wybór odległości 1…30 m (1…90 stóp)

 

Wskazania kolejności faz

 • wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna
 • zakres napięć sieci UL-L: 100…500 V (45…65 Hz)
 • wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych

Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95…270 V):
Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA)

Typ RCDKrotnośćZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
Ogólnego typu i krótkozwłoczny0,5*IΔn0…300 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogólnego typu i krótkozwłoczny1*IΔn0…300 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogólnego typu i krótkozwłoczny2*IΔn0…150 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Ogólnego typu i krótkozwłoczny5*IΔn0…40 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny0,5*IΔn0…500 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny1*IΔn0…200 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny2*IΔn0…200 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

Selektywny5*IΔn0…150 ms1 ms±(2% w.m. + 2 cyfry)

(dla RCD o IΔn = 10 mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry)

 • dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn: -8…0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0…8%

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,3…10,0 mA0,1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5% IΔn
30 mA9,0…30,0 mA0,1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5% IΔn
100 mA33…100 mA1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5% IΔn
300 mA90…300 mA1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5% IΔn
500 mA150…500 mA1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5% IΔn
1000 mA330…1000 mA1 mA0,3 x IΔn…1,0 x IΔn± 5% IΔn
 • możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC)

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6 mA prądu stałego (typ A)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA3,5…20,0 mA0,1 mA0,35 x IΔn…2,0 x IΔn± 10% IΔn
30 mA10,5…42,0 mA0,1 mA0,35 x IΔn…1,4 x IΔn± 10% IΔn
100 mA35…140 mA1 mA0,35 x IΔn…1,4 x IΔn± 10% IΔn
300 mA105…420 mA1 mA0,35 x IΔn…1,4 x IΔn± 10% IΔn
500 mA175…700 mA1 mA0,35 x IΔn…1,4 x IΔn± 10% IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu

 

Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B)
Prąd nominalnyZakres pomiarowyRozdzielczośćPrąd pomiarowyBłąd podstawowy
10 mA2,0…20,0 mA0,1 mA0,2 x IΔn…2,0 x IΔn± 10% IΔn
30 mA6…60 mA1 mA0,2 x IΔn…2,0 x IΔn± 10% IΔn
100 mA20…200 mA1 mA0,2 x IΔn…2,0 x IΔn± 10% IΔn
300 mA60…600 mA1 mA0,2 x IΔn…2,0 x IΔn± 10% IΔn
500 mA100…1000 mA1 mA0,2 x IΔn…2,0 x IΔn± 10% IΔn
 • możliwy pomiar dla dodatniego lub ujemnego wymuszanego prądu upływu
 • IΔn – wartość znamionowego prądu różnicowego

 

Pomiar rezystancji izolacji
Zakres pomiarowy wg IEC 61557-2:

 • dla Un = 50 V: 50 kΩ…250 MΩ
 • dla Un = 100 V: 100 kΩ…500 MΩ
 • dla Un = 250 V: 250 kΩ…999 MΩ
 • dla Un = 500 V: 500 kΩ…2 GΩ
 • dla Un = 1000 V: 1 MΩ…9,99 GΩ
Zakres *)RozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…9,99 Ω0,01 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
10,0…19,9 Ω0,1 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
20,0…99,9 Ω0,1 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
20,0…99,9 Ω0,1 Ω±(3% m.v. + 8 cyfry)
20,0…99,9 Ω0,1 Ω±(4% m.v. + 6 cyfr)

*) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia

 

Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji
Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,00…19,99 Ω0,01 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
20,0…199,9 Ω0,1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
200…400 Ω1 Ω±(2% m.v. + 3 cyfry)
 • napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V
 • prąd wyjściowy przy R
 • autokalibracja przewodów pomiarowych
 • pomiary dla obu polaryzacji prądu
Pomiar natężenia oświetlenia
ZakresRozdzielczośćBłąd podstawowy
0,1…99,9 lx0,1 lx±(5% m.v. + 2 cyfry)
100…999 lx1 lx±(5% m.v. + 2 cyfry)
1,00…9,99 klx0,01 klx±(5% m.v. + 2 cyfry)
10,0…19,9 klx0,1 klx±(5% m.v. + 2 cyfry)
 • pomiar w luksach (lx) lub stopokandelach (fc)

 

Trójfazowy rejestrator parametrów sieci elektrycznych

Przyrząd przewidziany jest do pracy w sieciach:

 • o częstotliwości znamionowej 50/60 Hz
 • o napięciach znamionowych:
  • 64/110 V
  • 110/190 V
  • 115/200 V
  • 127/220 V
  • 220/380 V
  • 230/400 V
  • 240/415 V
  • 254/440 V
  • 290/500 V
 • prądu stałego

Układy obsługiwanych sieci:

 • jednofazowy
 • dwufazowy ze wspólnym N
 • trójfazowy gwiazda z i bez przewodu N
 • trójfazowy trójkąt

Parametry analizatora:

ParametrZakres pomiarowyMaksymalna rozdzielczośćBłąd podstawowy
Napięcie przemienne (TRMS)0,0…500 V0,01% Unom±0,5% Unom
Prąd przemienny TRMSw zależności od cęgów*0,01% Inom±2% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom

±2% Inom jeśli w.m. < 10% Inom
(błąd nie uwzględnia błędu cęgów)

Częstotliwość40,00…70,00 Hz0,01 Hz±0,05 Hz
Moc czynna, bierna, pozorna i odkształceniaw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)do czterech miejsc po przecinkuw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)
Energia czynna, bierna i pozornaw zależności od konfiguracji (przekładniki, cęgi)do czterech miejsc po przecinkujak błąd mocy
cosφ i współczynnik mocy (PF)0,00…1,000,01±0,03
HarmoniczneNapięcietaki sam jak napięcia przemiennego True RMStaka sama jak napięcia przemiennego True RMS±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 3% Unom

±0,15% Unom jeśli w.m. < 3% Unom

HarmonicznePrądtaki sam jak napięcia przemiennego True RMStaka sama jak napięcia przemiennego True RMS±5% w.m. jeśli w.m. ≥ 10% Inom

±0,5% Inom jeśli w.m. < 10% Inom

THDNapięcie0.0…100.0% (względem wartości skutecznej)0,1%±5%
THDPrąd0.0…100.0% (względem wartości skutecznej)0,1%±5%
Współczynnik asymetriiNapięcie oraz prąd0,0…10,0%0,1%±0,15% (błąd bezwzględny)
* Cęgi F-1A, F-2A, F-3A: 0..3000 A (10000 Ap-p)
* Cęgi C-4A: 0..1000 A (3600 Ap-p)*Cęgi C-5A: 0..1000 A (3600 Ap-p)
* Cęgi C-6A: 0..10 A (36 Ap-p)
* Cęgi C-7A: 0…100 A (360 Ap-p)

 

ClampsC-4A WACEGC4AOKRC-5A WACEGC5AOKRC-6A WACEGC6AOKRC-7A WACEGC7AOKRF-1A WACEGF1AOKRF-2A WACEGF2AOKRF-3A WACEGF3AOKR
Prąd znamionowy1000 A AC1000 A AC
1400 A DC
0 A AC100 A AC3000 A AC3000 A AC3000 A AC
Maks. prąd przeciążeniowy1200 A AC1000 A AC
3000 A DC
20 A AC100 A AC10k A AC10k A AC10k A AC
Minimalny prąd możliwy do pomiaru100 mA500 mA10 mA20 mA1 A1 A1 A
Częstotliwość30 Hz…10 kHzDC…5 kHz40 Hz…10 kHz40 Hz…1 kHz40 Hz…10 kHz40 Hz…10 kHz40 Hz…10 kHz
Poziom sygnału wyjściowego1 mV / 1 A1 mV / 1 A100 mV / 1 A500 mV / 1A38,8 μV / 1 A38,8 μV / 1 A38,8 μV / 1 A
Maks. średnica mierzonego przewodu52 mm39 mm20 mm24 mm360 mm235 mm120 mm
Minimalna dokładność podstawowa≤0,5%≤1,5%≤1%0,5%1%1%1%
Zasilanie bateryjne+
Długość przewodu2,2 m2,2 m2,2 m3 m2,2 m2,2 m2,2 m
Kategoria pomiarowaIV 300 VIV 300 VIV 300 VIII 300 VIV 600 VIV 600 VIV 600 V

 

KT-128 to szczególna kamera. Ekonomiczna, praktyczna i poręczna, stanowi potężne narzędzie w codziennej pracy. Kamera służy do podstawowej diagnostyki. Wyposażona jest w matrycę o rozdzielczości 120 x 90 pikseli, wspartą  kamerą widzialną, laserowym wskaźnikiem oraz dodatkowymi funkcjonalnościami, toteż w pełni zabezpiecza potrzeby użytkownika w tym segmencie urządzeń.

KT-128 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie temperatura obiektów ma znaczenie i może wpłynąć na pracę urządzeń. Szczególnie przydaje się w:

 1. energetyce,
 2. budownictwie,
 3. przemyśle,
 4. HVAC.
Wróć na stronę główną
Twój koszyk

Brak produktów w koszyku.